În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO şi OTP Euro Bond şi Fondului Închis de Investitii cu Capital Garantat OTP GarantisRO pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele anuale de activitate ale acestora pentru anul 2011.

Rapoartele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 30.04.2012 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, de la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 50, fax : 031 308 55 55.