În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO şi OTP Euro Bond pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele anuale de activitate ale acestora pentru anul 2013.

Rapoartele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 30.04.2014 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 63, fax: 031 308 55 55.