OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de Investiţii cu o politică permisivă de investiţii care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return cu privire la modificarea documentelor acestuia pentru care a fost solicitat şi obţinut avizul ASF acordat prin Avizul nr. 319 din data de 23.09.2015.

Modificări aduse documentelor Fondului Închis de Investiţii OTP Premium Return

Principalele modificări aduse documentelor fondului se referă la:

 • noua metodologie de evaluare a instrumentelor financiare deţinute în portofoliul fondului conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 9/2014;
 • prevederi privind depozitarul fondului şi custodele global folosit pt investiţiile pe pieţe externe;
 • urmărirea unei strategii de investiţii inovatoare de tip Absolute-Return;
 • menţionarea categoriilor de instrumente financiare în care fondul nu investeşte;
 • modificarea sumei minime obligatorii de subscriere in cazul subscrierilor ulterioare;
 • completarea prevederilor referitoare la procedura de subscriere şi răscumpărare a unităţilor de fond emise de fond, inclusiv în ceea ce priveşte profilul investitorului;
 • menționarea criteriului utilizat pentru rotunjirea la 4 zecimale a VUAN-ului;
 • eliminarea obligaţiei distribuitorului de a transmite săptămanal originalul documentelor aferente operaţiunilor de subscriere/răscumpărare;
 • pragul de materialitate pentru eventuale corecţii ale operaţiunilor de subscriere şi de răscumpărare;
 • comisioane de subscriere diferenţiate în funcţie de anumite criterii;
 • modificarea procedurii referitoare la creşterea/reducerea comisioanelor de subscriere şi de administrare până la limita maximă;
 • modificarea metodologiei de calcul a comisionului de succes;
 • cheltuieli suportate de fonduri – introducerea plăţii contravalorii Legal Entity Identifiers (LEI) în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii conform EMIR şi a plăţii contravalorii cheltuielilor generate de utilizarea licenţei Bloomberg Per Security Datalicense Agreement (BVAL price/score) pentru evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix prin metoda bazată pe utilizarea unor cotaţii de piaţa de tipul MID în situaţia existenţei unor repere de preţ compozit relevante; modificarea sumei maxime alocate operaţiunilor de audit financiar;
 • actualizarea secțiunii Riscuri;
 • delegarea activităţii de distribuţie către agenţi de distribuţie persoane juridice înscrise în Registrul ASF;
 • completarea contractului de societate cu drepturile și obligațiile SAI și clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor;

Totodată, documentele fondului sunt actualizate conform prevederilor legale în vigoare aplicabile AOPC.

Modificările avizate de către A.S.F. intră în vigoare la 15 zile după publicarea acestei note de informare.

Detalii complete privind documentele modificate ale FII OTP Premium Return pot fi consultate accesând site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putând fi procurate de la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia nr. 83, sect 2, telefon/fax 031-308 55 50/ 031- 308.55.55, precum şi de la sediile unităţiilor teritoriale ale distribuitorilor, publicate pe site-ul acestora.