În conformitate cu prevederile OUG 32/2012 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond şi al Fondului Închis de Investiţii OTP Premium Return, pune la dispoziţia investitorilor rapoartele de activitate ale acestora pentru anul 2014.

Rapoartele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 30.04.2015 şi pot fi solicitate în scris, la cerere, la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, e-mail: office@otpfonduri.ro, telefon: 031 308 55 63, fax: 031 308 55 55.