OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de Investiţii cu capital garantat OTP GarantisRO, plata cotei de participare la performanţă eligibilă la data de 30.06.2009 – cotă fixă în valoare de 12% din valoarea nominală a titlurilor de participare subscrise şi alocate în conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune.

Societatea de administrare va efectua plata sumelor cuvenite prin virament bancar în conturile bancare, indicate de investitori în Cererea de adeziune-subscriere, în termen de cel mult 10 zile de la data exigibilităţii plăţii (30.06.2009).