În conformitate cu prevederile OUG 32/2012 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond şi al Fondului Închis de Investiţii OTP Premium Return, pune la dispoziţia investitorilor rapoartele de activitate aferente semestrului I 2015.
Rapoartele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 31.08.2015 şi pot fi obţinue la cerere, în mod gratuit de la sediul administratorului din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, precum şi de la sediile distribuitorilor OTP Bank România si Millennium Bank.