În conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune al Fondului Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction,  OTP Asset Management România SAI SA, anunță investitorii înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond OTP Real Estate & Construction la data de 03 ianuarie 2019, ca data calculului pentru venitul distribuibil aferent Trimestrului IV 2018, este data de 31 decembrie 2018, iar valoarea venitului distribuibil per unitatea de fond este de zero lei.

OTP Asset Management România SAI SA, adresa Bd. Dacia nr. 83, sector 2, București este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15502/2007, Cod unic de înregistrare 22264941,Decizie autorizare ASF nr. 2620/18.12.2007, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJ05SAIR/400023, înregistrare ANSPDCP nr. 8236, www.otpfonduri.ro.