Către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisROOTP ObligaţiuniOTP ComodisRO, OTP Euro Bond,  OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return, OTP Expert, OTP Real Estate & Construction și OTP Innovation administrate de OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA:

Vă informăm asupra faptului că Documentul cu Informații Esențiale (DIE) a fost completat, în secțiunea Alte informații relevante, cu linkul unde se regăsesc calculele scenariilor de performanță anterioare. Documentele cu informații esențiale ale fondurilor deschise de investiții pot fi consultate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro, la sediul societății din București, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, precum şi la orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați.