În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisROOTP ObligaţiuniROOTP ComodisRO şi OTP Euro Bond, pune la dispoziţia investitorilor rapoartele de activitate aferente semestrului I 2012.

Raportele vor fi publicate pe site-ul societăţii www.otpfonduri.ro începând cu data de 31.08.2012 şi pot fi obtinuţe la cerere, în mod gratuit de la sediul administratorului din Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, precum şi de la sediile unităţilor teritoriale ale OTP Bank România.