OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. anunta investitorii in Fondurile Deschise de Investitii OTP AvantisRO, OTP Obligatiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Euro Premium Return, OTP Global Mix, OTP Premium Return si OTP Expert cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate si obtinute autorizatiile ASF nr. 203, nr. 204, nr. 202, nr. 201, nr. 200, nr. 198, nr. 199, nr. 197  si nr. 205 din data de 13.07.2018.

Principalele modificari aduse documentelor  FDI administrate se refera la:

 

 • Recunoasterea importantei FATCA, societatea aplicand cerintele impuse de aceasta.
 • Modificarea duratei recomandate a investitiilor (cu exceptia FDI OTP ComodisRO)
 • Introducerea unui capitol privind Politica de remunerare in conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2017 de modificare a OUG 32/2012
 • Completarea politicii de investitii prin investitii în valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o altă piata reglementata dintr-un stat tert
 • Completarea Tehnicilor utilizate in administrarea portofoliului si a riscurilor administrate in conformitate cu prevederilor Regulamentului UE 2365/2015
 • Actualizarea capitolului 13 Protectia investitorilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu dispozitiile Regulamentului UE 679/2016 si oricaror alte dispozitii legale europene si/sau nationale referitoare la Protecția Datelor cu Caracter Personal
 • Introducerea dreptului investitorilor care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondurilor, de a avea dreptul de rascumparare integrala a unitatilor de fond detinute, in termenul de 10 zile de la publicarea Notei investitorilor privind autorizarea modificarilor aduse documentelor Fondurilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 9/2014
 • Elementele de siguranta a transferului bancar in cazul subscrierilor unitatilor de fond pentru o mai buna identificare a titularului, pentru a nu ingreuna alocarea sumelor virate pe investitori
 • Posibilitatea rascumpararii prin intermediul OTP Asset Management Romania SAI SA a unitatilor de fond subscrise prin distribuitor autorizat, in cazul in care contractua de distributie al acestuia inceteaza
 • Plata contravalorii unitatilor de fond se poate realiza numai prin virament bancar in contul curent deschis de investitor indicat initial in Cererea de Adeziune – Subscriere sau în contul notificat de investitor în scris Societatii de administrare, în cazul modificării acestuia
 • Introducerea unui nou subcapitol privind operatiuni de subscriere si rascumparare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania, pentru fondurile la care acesta este distribuitor.
 • Comisionul de administrare perceput de societate pentru administrarea activelor fondurilor va fi calculat la valoarea medie a activului net
 • Modificarea capitolului privind regimul fiscal
 • Aplicarea cerintelor privind raportarile FATCA si CRS/DAC2
 • Pentru fondurile denominate in valuta(EUR, USD), modificarea pragului de materialitate, acesta fiind exprimat in valuta fondului

      Principalele modificari aduse documentelor  FDI Obligatiuni se refera la:

 • Transformarea FDI OTP Obligatiuni dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de investitii avand doua clase de unitati de fond;
 1. Clasa R destinata investitorilor de retail;

          Investitor de retail sunt toti investitorii persoane fizice si juridice care nu se incadreaza in categoria investitorilor institutionali.

 1. Clasa I destinata investitorilor institutionali; Investitori institutionali – reprezinta clientii incadrati ca si contraparte eligibila in conformitate cu prevederile art. 30 din Directiva UE nr. 65/2014: “firmele de investiții, instituțiile de credit, întreprinderile de asigurări, OPCVM și societățile de administrare ale acestora, fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestora, alte instituții financiare autorizate și reglementate în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern al unui stat membru, guvernele naționale și serviciile lor, inclusiv organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice la nivel național, băncile centrale și organizațiile supranaționale”
 • Clasa R de unitati de fond destinata investitorilor de retail va avea urmatoarele caracteristici:
 • Valoare nominala a unitatii de fond este de 10 Lei
 • Comision de administrare perceput maxim 2,4 %/an(0,20 % pe luna), la data autorizarii documentelor fondului 1 %/an an (0,0833%/luna)
 • Nu se percepe comision de subscriere / rascumparare
 • Distribuitor – OTP Bank Romania, OTP Asset Management Romania SAI SA si agenti de distributie
 • Clasa I de unitati de fond destinata investitorilor institutionali va avea urmatoarele caracteristici:
 • Valoare nominala a unitatii de fond este de 10 Lei
 • Comision de administrare perceput maxim 1%/an an (0,0833%/luna), la data autorizarii documentelor fondului 0.25%/an(0,0208%/luna)
 • Nu se percepe comision de subscriere / rascumparare
 • Distribuitor –OTP Asset Management Romania SAI SA si agenti de distributie
 • Schimbarea metodei de calcul a valorii unitare a activului net al fondului, in conformitate prevederile art.123 alin 9 lit c) din Regulamentul ASF nr.9/2014
 • Introducerea unui nou subcapitol privind operatiuni de subscriere si rascumparare a unitatilor de fond aferente clasei R prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania

Modificarile autorizate de catre A.S.F. intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea notei de informare.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate accesand site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putand fi procurate de la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sect 2, telefon/fax 031-308 55 50/ 031- 308.55.55, precum si de la sediile unitatiilor teritoriale ale distribuitorilor OTP Bank Romania si Libra Internet Bank publicate pe site-ul acestora.