OTP ComodisRO

Fondul de investiții OTP ComodisRO poate aduce câștiguri mai mari decât dobânzile la depozite bancare. Fondul are ca politică de investiții plasarea resurselor în instrumente cu venit fix, cum ar fi obligațiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, în depozite bancare și certificate de depozit.  Investițiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzacționate pe piețele din Romania, urmând a fi luate în considerare și oportunitățile de investiție oferite de piețele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, precum și în fonduri de investiții și instrumente financiare derivate din state terțe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

OTP ComodisRO este un fond administrat activ și nu este administrat în raport cu niciun indice. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă, astfel încât, în cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare, administratorul poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix sau emise de stat și diminuarea ponderii investițiilor în obligațiuni corporative, în scopul protecției investitorilor.

Obiectivele fondului de investiții OTP ComodisRO sunt concretizate în creșterea de capital pe termen scurt și mediu.

Prin politica sa privind investițiile OTP ComodisRO se adresează, cu precădere investitorilor dispuși să-și asume un nivel de risc scăzut, urmărind obținerea unui câștig de capital pe termen scurt și mediu.

Beneficii potențiale
 • Cash management și performanță: Te bucuri de randamente stabile, chiar și pe perioade scurte de minim 1 lună.
 • Risc scăzut: Te simți confortabil datorită riscului scăzut pe care îl are investiția ta, chiar si pe termen scurt.  Fondul are cel mai mic risc conform ISRR (Indicatorului Sintetic de Risc si Randament).
 • Flexibilitate: Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute.
Riscuri relevante
 • Chiar dacă fondul are un profilul de risc scăzut, acest fapt nu înseamnă că fondul este lipsit de riscuri.
 • Risc de emitent: Un emitent de instrument financiar aflat în portofoliul fondului poate să nu plătească veniturile (dobânzi, cupoane) sau să nu plătească valoarea inițială investită (principal) de către Fond, caz în care fondul poate înregistra pierderi financiare.
 • Risc de lichiditate: Pot exista situații în anumite conjuncturi din piață în care gradul de lichiditate să fie scăzut  (este dat de numărul insuficient de cumpărători sau vânzători) și Fondul să nu poată să vândă sau să cumpere active imediat în cantitatea dorită.

Informații complete cu privire la riscuri găsiți în Prospectul de Emisiune al Fondului.

Adaugă la depozitele tale bancare existente si fonduri de investiții, diversificându-ți astfel portofoliul de economii!

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc (ISR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 1 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Risc de piață

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP ComodisRO este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind mediu.

Risc de durabilitate

 • 1
 • 2
 • 3

Având în vedere că fondul investește preponderent în instrumente ale pieței monetare, perioada minimă de investiție recomandată este de minim 1 lună, recomandat 1 an.

Comision de subscriere – 0

Comision de răscumpărare – 0

Comision de administrare – 1.10%/an

Toate costurile asociate fondului sunt prezentate în DIE – Documentul cu Informații Esențiale.

Data de început: 07.04.2008

Inserţia iniţială de capital: 7.429.000 RON

Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON

Tipul Fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON

OTP ComodisRO – Decizia ASF nr. 377/27.02.2008

Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400049

Cod ISIN: ROFDIN0001C1

 

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm consultați Prospectul de Emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend