OTP ComodisRO

Fondul de investiții OTP ComodisRO poate aduce câștiguri mai mari decât dobânzile la depozite bancare. Fondul are ca politică de investiții plasarea resurselor în instrumente cu venit fix, cum ar fi obligațiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, în depozite bancare și certificate de depozit.  Investițiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzacționate pe piețele din Romania, urmând a fi luate în considerare și oportunitățile de investiție oferite de piețele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, precum și în fonduri de investiții și instrumente financiare derivate din state terțe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă, astfel încât, în cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare, administratorul poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix sau emise de stat și diminuarea ponderii investițiilor în obligațiuni corporative, în scopul protecției investitorilor.

Obiectivele fondului de investiții OTP ComodisRO sunt concretizate în creșterea de capital pe termen scurt și mediu.

Prin politica sa privind investițiile OTP ComodisRO se adresează, cu precădere investitorilor dispuși să-și asume un nivel de risc scăzut, urmărind obținerea unui câștig de capital pe termen scurt și mediu.

Cash management și performanță: Te bucuri de randamente stabile, chiar și pe perioade scurte de minim 1 lună.

Risc scăzut: Te simți confortabil datorită riscului scăzut pe care îl are investiția ta, chiar si pe termen scurt.  Fondul are cel mai mic risc conform ISRR (Indicatorului Sintetic de Risc si Randament).

Flexibilitate: Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute.

Adaugă la depozitele tale bancare existente si fonduri de investiții, diversificându-ți astfel portofoliul de economii!

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc si Randament (ISRR), riscul acestora se incadreaza la indicatorul 1 din 7, unde 1 reprezinta riscul cel mai scazut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Profil de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Având în vedere că fondul investește preponderent în instrumente ale pieței monetare, perioada minimă de investiție recomandată este de minim 1 lună, recomandat 1 an.

ZERO comisioane de subscriere, ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 07.04.2008

Inserţia iniţială de capital: 7.429.000 RON

Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON

Tipul Fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON

OTP ComodisRO – Decizia ASF nr. 377/27.02.2008

Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400049

Cod ISIN: ROFDIN0001C1

 

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002

Istoric

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Send this to a friend