OTP Obligațiuni

Fondul de investiții OTP Obligațiuni poate aduce câștiguri mai mari decât produsele de economisire clasice, cum ar fi titluri de stat sau depozitele bancare. Fondul va investi preponderent în instrumente cu venit fix, cum ar fi obligațiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, emise de emitenți din Europa Centrală și de Est, cât și în depozite bancare, etc. Așadar, fondul reprezintă o alternativă de economisire pe termen mediu pentru cei prudenți, obișnuiți să investească în instrumente financiare cu risc scăzut precum titluri de stat, obligațiuni guvernamentale, obligațiuni municipale sau corporative.

OTP Obligațiuni este un fond administrat activ și nu este administrat în raport cu niciun indice. Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de obligațiuni respectiv de cel puțin 80% investiții în instrumente cu venit fix și maxim 20% în numerar și echivalent. Investițiile fondului în alte active nu vor depăși 10%. Fondul nu va investi în acțiuni. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit în obligațiuni convertibile. Aceeași limită se aplică și investițiilor în titluri de valoare garantate cu active/obligațiuni ipotecare.

Prin alocare strategică a fondului de investiții în obligațiuni se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

Fondul își propune creșterea capitalului pe termen mediu și lung.

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Diversifică-ți economiile adăugând fonduri de investiții pe lângă depozite la termen sau titluri de stat din portofoliu!

Beneficii potențiale
 • Performanță: Îți oferă potențiale randamente semnificativ mai mari decât cele oferite de produsele clasice de economisire, pe un orizont de timp mediu și lung.
 • Risc scăzut: Te simți confortabil datorită riscului redus pe care îl are investiția ta, pe termen mediu.  Fondul este în categoria 2 din 7 de risc conform ISRR (Indicatorului Sintetic de Risc si Randament).
 • Flexibilitate: Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute.
 • Diversificare: Accesezi o paletă largă de obligațiuni tranzacționate pe multiple piețe europene cu o investiție minimă.
Riscuri relevante
 • Chiar dacă fondul are un profilul de risc scăzut, acest fapt nu înseamnă că fondul este lipsit de riscuri.
 • Risc de emitent: Un emitent de instrument financiar aflat în portofoliul fondului poate să nu plătească veniturile (dobânzi, cupoane) sau să nu plătească valoarea inițială investită (principal) de către Fond, caz în care fondul poate înregistra pierderi financiare.
 • Risc de lichiditate: Pot exista situații în anumite conjuncturi din piață în care gradul de lichiditate să fie scăzut  (este dat de numărul insuficient de cumpărători sau vânzători) și Fondul să nu poată să vândă sau să cumpere active imediat în cantitatea dorită.

Informații complete cu privire la riscuri găsiți în Prospectul de Emisiune al Fondului.

 

Fondul emite doua clase de unități de fond și anume Clasa R, destinată investitorilor de retail și Clasa I, destinată investitorilor instituționali.

Investitor de retail sunt toți investitorii persoane fizice și juridice care nu se încadrează în categoria investitorilor instituționali.

Investitorii instituționali reprezintă clienții încadrați ca și contra-parte eligibilă în conformitate cu prevederile art. 30 din Directiva UE nr. 65/2014: “firmele de investiții, instituțiile de credit, întreprinderile de asigurări, OPCVM(fonduri deschise de investiții) și societățile de administrare ale acestora, fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestora, alte instituții financiare autorizate și reglementate în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern al unui stat membru, guvernele naționale și serviciile lor, inclusiv organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice la nivel național, băncile centrale și organizațiile supranaționale

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc (ISR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 2 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Risc de piață

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Obligațiuni este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind mediu.

Risc de durabilitate

 • 1
 • 2
 • 3

Având în vedere că fondul are preponderent investiții în obligațiuni, perioada minimă de investiție este de 1 an, optim 3 ani.

Comision de subscriere – 0

Comision de răscumpărare – 0

Comision de administrare – 1.00%/an

Toate costurile asociate fondului sunt prezentate în DIE – Documentul cu Informații Esențiale

Data de început: 07.04.2008
Inserţia iniţială de capital: 9.180.000 RON
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP BalansisRO – Decizia ASF nr. 375/27.02.2008
Schimbare denumire – OTP Obligaţiuni – Decizia ASF nr. 501 din data de 26.05.2011
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400048
Cod ISIN clasa R: ROFDIN0001B3

Cod ISIN clasa I: ROPQXLXAH2D7

 

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm consultați Prospectul de Emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend