OTP Dinamic Clasa L

Fondul de investiții OTP Dinamic Clasa L reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice dacă dispui de sume de bani în lei.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 100 lei, iar ulterior poți subscrie începând cu 50 lei.

Strategia de investiții a fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute Return multi strategy (ARIS).

Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament superior benchmark-ului fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare.

Ținând cont de faptul că OTP Dinamic Clasa L  urmărește un obiectiv de randament absolut, se va folosi ca și referință un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4%.

Câștigi timp: Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Dinamic: Datorită alocării dinamice a portofoliului, fondul își propune să aducă randament pozitiv an de an, indiferent de evoluțiile piețelor financiare, urmărind să reducă cât mai mult corelația cu acestea.

Management activ: Managerul de portofoliu tranzacționează activ pentru a profita de volatilitatea piețelor financiare.

Fondul de investiții OTP Dinamic reprezintă o alternativă eficientă la depozitele bancare dacă banii pe care îi ai disponibili sunt în lei/euro. Fondul este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune si un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Risc de piață

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Dinamic este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind mediu.

Risc de durabilitate

  • 1
  • 2
  • 3

Având în vedere că fondul poate investi în toate categoriile de active disponibile pe piețele finaciare și de capital, urmărind să obțină performanțe pozitive indiferent de evoluțiile piețelor, perioada minimă de investiție recomandată este de minim 1 an.

ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 18.05.2020
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 50 Lei
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat în EUR
OTP Euro Premium Return –Autorizație ASF 231/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400097.

Schimbare denumire OTP Dinamic Autorizatie ASF Nr.68/30.04.2020

Clasa L Cod ISIN: ROP3FK904N51

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend