OTP Expert Clasa E

Fondul de investiții OTP Expert Clasa E reprezintă o alternativă viabilă de economisire, în special dacă aveți disponibil în euro și vă doriți expunere indirectă pe piața românească de capital, cât și pe piețele internaționale.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de o unitate de fond, iar ulterior poți subscrie începând cu 50 euro.

OTP Expert are ca politică de investiții plasarea resurselor preponderent în acțiuni ale societăților cu o situație financiară solidă și o politică de dividende relativ stabilă. De asemenea, sunt preferate pentru investiții societățile cu un potențial ridicat de creștere a valorii acțiunilor. Totuși, fondul poate investi și în instrumente cu venit fix (ex. obligațiuni, titluri de stat), instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare, în vederea asigurării lichidității necesare.

OTP Expert este un fond administrat activ și nu este administrat în raport cu niciun indice.

Obiectiv: Fondul își propune aprecierea capitalului pe termen lung, în vederea obținerii unei rentabilități superioare altor investiții aferente pieței monetare.

Beneficii potențiale
 • Acces la potențialul economiei globale și locale, prin bursă: Portofoliu diversificat cu expuneri în cele mai importante sectoare locale, cât și a sectoarelor la nivel internațional, domenii cu potențial de creștere a valorii acțiunilor precum, energie, bănci, tehnologie, comunicații, bunuri de larg consum, IT&C, etc.
 • Costuri minime: ai acces la un portofoliu de acțiuni tranzacționate atât pe piața locală, cât și pe piețele internaționale cu sume minime; în plus ai costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni.
 • Câștigi timp: Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului.
Riscuri relevante
 • Acțiunile companiilor listate la cota Bursei de Valori București, de regulă, se tranzacționează în volume mai reduse, astfel acestea pot înregistra variații mai mari de preț decât acțiunile tranzacționate pe piețele mature de capital.
 • Valoarea acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale burselor de valori. Alți factori care pot influența valoarea acțiunii: politica, știrile economice, câștigurile companiei și evenimentele importante în activitatea companiei.
 • Instrumentele financiare derivate generează risc de piață și de credit și pot influența randamentul investiției dumneavoastră.
 • Risc de lichiditate: Pot exista situații în anumite conjuncturi din piață în care gradul de lichiditate să fie scăzut  (este dat de numărul insuficient de cumpărători sau vânzători) și Fondul să nu poată să vândă sau să cumpere active imediat în cantitatea dorită.

Informații complete cu privire la riscuri găsiți în Prospectul de Emisiune al Fondului. Menționam că performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Posibilele profituri mari s-ar putea să nu fie obținute și există riscul de a pierde integral sau parțial investiția.

Fondul de investiții OTP Expert se adresează cu precădere investitorilor dispuși să-și asume un nivel de risc mediu spre ridicat, urmărind pe termen lung, obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații semnificative.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc (ISR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Risc de piață

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul mediu. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Expert este: risc ESG calculat – mediu, riscul maxim ESG acceptat fiind tot mediu.

Risc de durabilitate

 • 1
 • 2
 • 3

Având în vedere că fondul investește preponderent în acțiuni, perioada de investiție recomandată este de minim 3 ani.

Comision de subscriere – 0

Comision de răscumpărare – 0

Comision de administrare – 1.8%/an

Toate costurile asociate fondului sunt prezentate în DIE – Documentul cu Informații Esențiale.

Costurile în moneda locală pot crește sau scădea din cauza monedei utilizate și a fluctuațiilor cursului de schimb valutar.

Data de început: 05.08.2022
Valoarea nominală a unității: 50 EUR
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii denominat in RON
OTP Expert – Autorizația ASF nr. 134/05.07.2017
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400104
Clasa E Cod ISIN RO7EBFDIH415
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Profiturile în moneda locală pot crește sau scădea din cauza monedei utilizate și a fluctuațiilor cursului de schimb.

Profiturile în moneda locală pot crește sau scădea din cauza monedei utilizate și a fluctuațiilor cursului de schimb.

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm consultați Prospectul de Emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend