OTP Expert Clasa L

Fondul de investiții OTP Expert Clasa L reprezintă o alternativă viabilă de economisire, în special dacă aveți disponibil în lei și vă doriți expunere indirectă pe piața românească de capital, cât și pe piețele internaționale.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de o unitate de fond, iar ulterior poți subscrie începând cu 50 lei.

OTP Expert are ca politică de investiții plasarea resurselor preponderent în acțiuni ale societăților cu o situație financiară solidă și o politică de dividende relativ stabilă. De asemenea, sunt preferate pentru investiții societățile cu un potențial ridicat de creștere a valorii acțiunilor. Totuși, fondul poate investi și în instrumente cu venit fix (ex. obligațiuni, titluri de stat), instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare, în vederea asigurării lichidității necesare.

Obiectiv: Fondul își propune aprecierea capitalului pe termen lung, în vederea obținerii unei rentabilități superioare altor investiții aferente pieței monetare.

Acces la potențialul economiei globale și locale, prin bursă: Portofoliu diversificat cu expuneri în cele mai importante sectoare locale, cât și a sectoarelor la nivel internațional, domenii cu potențial de creștere a valorii acțiunilor precum, energie, bănci, tehnologie, comunicații, bunuri de larg consum, IT&C, etc.

Costuri minime: ai acces la un portofoliu de acțiuni tranzacționate atât pe piața locală, cât și pe piețele internaționale cu sume minime; în plus ai costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni.

Câștigi timp: Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului.

Fondul de investiții OTP Expert se adresează cu precădere investitorilor dispuși să-și asume un nivel de risc mediu spre ridicat, urmărind pe termen lung, obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații semnificative.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Risc de piață

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul mediu. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Expert este: risc ESG calculat – mediu, riscul maxim ESG acceptat fiind tot mediu.

Risc de durabilitate

  • 1
  • 2
  • 3

Având în vedere că fondul investește preponderent în acțiuni, perioada de investiție recomandată este de minim 3 ani.

ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 18.02.2015
Valoarea nominală a unității: 50 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii denominat în RON
OTP Expert – Autorizația ASF nr. 134/05.07.2017
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400104
Clasa L Cod ISIN ROFDIN0002G0
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

– VUAN

– VUAN ajustat cu distribuția de venit

Evoluția prezentată în grafic a VUAN-ului ajustat cu distribuția de venit reprezintă performanța fondului luând în calcul reinvestirea veniturilor distribuite plătite de către fond, în prima zi lucrătoare a fiecărui nou trimestru, în noi unități de fond. Valoarea venitului distribuit luat în calcul este valoarea brută a acestuia înainte de impozit și alte taxe. Acest scenariu este unul ipotetic și are ca scop prezentarea randamentului total. Investiția în VUAN-ul ajustat cu distribuția de venit nu este posibilă în mod direct. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare.

– VUAN

– VUAN ajustat cu distribuția de venit

Randamente ajustate cu distribuția de venit reprezintă performanța fondului luând în calcul reinvestirea veniturilor distribuite plătite de către fond, în prima zi lucrătoare a fiecărui nou trimestru, în noi unități de fond. Valoarea venitului distribuit luat în calcul este valoarea brută a acestuia înainte de impozit și alte taxe. Acest scenariu este unul ipotetic și are ca scop prezentarea randamentului total. Investiția în VUAN-ul ajustat cu distribuția de venit nu este posibilă în mod direct. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend