Fondul de investiții OTP Expert – fond de investiții în acțiuni, este recomandat investitorilor care au un profil de risc mediu spre ridicat, urmărind obținerea unui câștig de capital în condițiile unei expuneri pe piața acțiunilor.

OTP Expert are ca politica de investiții plasarea resurselor preponderent în acțiuni și poate investi și în
instrumente cu venit fix (ex. obligațiuni, titluri de stat), instrumente ale pieței monetare și alte instrumente
financiare, în vederea asigurării lichidității necesare.

Fondul poate fi accesat exclusiv prin distribuitorul OTP Asset Management România SAI SA, iar operațiunile de adeziune-subscriere/răscumpărare se efectuează doar la sediul companiei.

Obiectiv: Fondul își propune aprecierea capitalului pe termen lung.

Investiția inițială este contravaloarea 1 unități de fond, la care se adaugă comisionul de subscriere. Suma minima obligatorie pentru subscrieri ulterioare este de 10.000 Ron.

Fondul OTP Expert va distribui trimestrial deținătorilor de unități de fond, înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond la data de înregistrare, veniturile din dividende și cupoane încasate de fond pe parcursul unui trimestru.
Data de înregistrare pentru identificarea deținătorilor de unități de fond înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond care sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil este prima zi lucrătoare după data calculului, respectiv prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.
Către cine se distribuie:
Doar investitorii fondului care dețin unități de fond în prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil trimestrial.
Când se calculează:
Data aferentă calculului venitului distribuibil este ultima zi calendaristică din fiecare trimestru, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie.
Când se încasează:
Plata venitului distribuibil se va face în termen de maxim 10 de zile de la data de înregistrare și va fi transferată în contul curent al investitorului menționat în relația cu OTP Asset Management România SAI SA.
Cum se impozitează:
Pentru veniturile încasate trimestrial de către investitori, societatea de administrare reține 5% impozit, conform legislației în vigoare. Pentru câștigul de capital provenit din răscumpărarea unităților de fond, compania nu reține sau declară impozitul datorat, acest lucru rămânând, ca și până acum, în sarcina investitorilor.
Distribuția veniturilor fondului nu este garantată. Distribuția este dependentă de veniturile încasate de fond, acestea fiind influențate de riscurile specifice investițiilor în piața de capital.
În cazul în care valoarea venitului este de sub 1 RON pe unitatea de fond, acesta nu se va distribui, urmând să se cumuleze cu veniturile din trimestrul/trimestrele următoare și să fie distribuite când depășesc valoarea de 1 RON pe unitatea de fond.

Aici poți vedea ce venituri am distribuit până în prezent

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Profil de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Având în vedere că fondul investește preponderent în acțiuni, perioada de investiție recomandată este de minim 5 ani.

10% comision de subscriere ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 18.02.2015
Valoarea nominală a unității: 10.000 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii denominat in RON
OTP Expert – Autorizația ASF nr. 134/05.07.2017
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400104
Cod ISIN ROFDIN0002G0
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002

Istoric

Send this to a friend