OTP Global Mix Clasa E

Fondul de investiții OTP Global Mix Clasa E reprezintă accesul tău la potențialul de câștig al celor mai mari companii globale în condiții de fluctuație moderate, pentru sumele tale în euro.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 euro, iar ulterior poți subscrie începând cu 10 euro.

OTP Global Mix este un fond multi-asset (fond diversificat, flexibil) după standardul EFAMA (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification), ținând seama de politica de investiții prezentată în prospectul de emisiune al Fondului.

Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de până la 50% titluri de capital (acțiuni) și fonduri de investiții locale și internaționale și de până la 50% în instrumente cu venit fix și/sau instrumente ale pieței monetare. OTP Global Mix reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice.

Fondul își propune creșterea capitalului, pentru a obține rentabilități superioare în condiții de volatilitate relativ redusă, datorate portofoliului echilibrat de acțiuni și obligațiuni internaționale.

Diversificare: Beneficiezi de expunere pe piețele locale și internaționale prin acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare cu activ suport indici bursieri

Portofoliu internațional: acces  la un portofoliu  care include acțiuni la cele mai mari companii internaționale care activează în pe cele mai dinamice sectoare din economia globală.

Performanță: fondul investește pe termen lung, pentru a capta întregul potențial oferit de companiile deținute în portofoliu.

Fondul de investiții OTP Global Mix este recomandat investitorilor cu disponibil în lei/euro, care acceptă un risc mediu, dar și un potențial de apreciere datorat investițiilor la nivel global.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.

Risc de piață

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Global Mix este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind mediu.

Risc de durabilitate

  • 1
  • 2
  • 3

Datorită strategiilor de tip multi-asset, perioada de minimă de investiţie este de 1 an, optim 3 ani.

ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 18.05.2020
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 Eur
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Global Mix –Autorizatie ASF 230/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400098
Clasa E Cod ISIN: ROMIO2XT91C7

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Portofoliul fondului este administrat activ, astfel încât expunerile pe anumite instrumente financiare se pot modifica de-a lungul timpului, în functie de oportunitățile de piață.

Descoperă mai multe

Send this to a friend