OTP Global Mix Clasa L

Fondul de investiții OTP Global Mix Clasa L reprezintă accesul tău la potențialul de câștig al celor mai mari companii globale în condiții de fluctuație moderate, pentru sumele tale în lei.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 lei, iar ulterior aceasta rămâne neschimbată, respectiv vei avea nevoie de minim 50 lei.

OTP Global Mix este un fond multi-asset (fond diversificat, flexibil) după standardul EFAMA (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification), ținând seama de politica de investiții prezentată în prospectul de emisiune al Fondului.

OTP Global Mix este un fond administrat activ și nu este administrat în raport cu niciun indice. Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de până la 50% titluri de capital (acțiuni) și fonduri de investiții locale și internaționale și de până la 50% în instrumente cu venit fix și/sau instrumente ale pieței monetare. OTP Global Mix reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice.

Fondul își propune creșterea capitalului, pentru a obține rentabilități superioare în condiții de volatilitate relativ redusă, datorate portofoliului echilibrat de acțiuni și obligațiuni internaționale.

Beneficii potențiale
 • Diversificare: Beneficiezi de expunere pe piețele locale și internaționale prin acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare cu activ suport indici bursieri
 • Portofoliu internațional: acces  la un portofoliu  care include acțiuni la cele mai mari companii internaționale care activează în pe cele mai dinamice sectoare din economia globală.
 • Performanță: fondul investește pe termen lung, pentru a capta întregul potențial oferit de companiile deținute în portofoliu.
Riscuri relevante
 • Risc de emitent: Un emitent de instrument financiar aflat în portofoliul fondului poate să nu plătească veniturile (dobânzi, cupoane) sau să nu plătească valoarea inițială investită (principal) de către Fond, caz în care fondul poate înregistra pierderi financiare.
 • Instrumentele financiare derivate generează risc de piață și de credit și pot influența randamentul investiției dumneavoastră.
 • Valoarea acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale burselor de valori. Alți factori care pot influența valoarea acțiunii: politica, știrile economice, câștigurile companiei și evenimentele importante în activitatea companiei.

Informații complete cu privire la riscuri găsiți în Prospectul de Emisiune al Fondului.

 

Fondul de investiții OTP Global Mix este recomandat investitorilor cu disponibil în lei/euro, care acceptă un risc mediu, dar și un potențial de apreciere datorat investițiilor la nivel global.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc (ISR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 3 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.

Risc de piață

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Global Mix este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind mediu.

Risc de durabilitate

 • 1
 • 2
 • 3

Datorită strategiilor de tip multi-asset, perioada de minimă de investiţie este de 1 an, optim 3 ani.

Comision de subscriere – 0

Comision de răscumpărare – 0

Comision de administrare – 2.00%/an

Toate costurile asociate fondului sunt prezentate în DIE – Documentul cu Informații Esențiale.

Data de început: 19.11.2015
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Global Mix –Autorizatie ASF 230/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400098
Clasa L Cod ISIN: ROFDIN000275

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm consultați Prospectul de Emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend