OTP Innovation Clasa E

Fondul de investiții OTP Innovation Clasa E reprezintă o alternativă investițională care îți poate aduce câștiguri superioare produselor de economisire clasice, cu posibilitatea protejării portofoliul tău de rata inflației.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 euro, iar ulterior poți subscrie începând cu 10 euro.

Dacă dispui de sume în lei/euro și îți dorești să captezi potențialul pe termen mediu și lung oferit în special de piețele globale prin expunerea în companii  pionere în inovație la nivel global, in sectoare precum Tehnologie, Farmaceutic, Bio-tehnologie, Comunicații, Auto, atunci OTP Innovation reprezintă o soluție viabilă pentru portofoliul tău.

Strategia fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, respectiv de 85% investiții în acțiuni.

Obiectiv: Fondul urmărește să investească preponderent în valori mobiliare emise de companii locale sau internaționale care alocă un buget semnificativ în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D), în sectoare precum tehnologic, bio-farmaceutic, comerț electronic, autovehicule, etc.

ESG: Caracteristicile promovate de către acest fond de investitii constau în formarea unui portofoliu de instrumente financiare a cărui risc de durabilitate să fie unul scăzut, fiind excluse investițiile în instrumente financiare care au legătură cu arme controversate, inclusiv arme nucleare, biologice, chimice, arme laser orbitoare, mine antipersonal, muniții cu dispersie, fragmente nedetectabile și alte arme care sunt fie interzise de dispozițiile legale internaționale, fie considerate controversate datorita prejudiciului și/sau suferința disproporționată pe care le cauzează, în emisiuni de obligațiuni guvernamentale ale guvernelor supuse unor sancțiuni generale sau ale guvernelor care nu respectă drepturile omului conform reglementarilor internaționale precum si in instrumente emise de emitenți care au o performanță ESG slabă și un grad insuficient de transparență în divulgarea publică a datelor ESG materiale (grad de risc al durabilității ridicat).

Prin politica sa de investiții fondul urmărește să investească preponderant în valori mobiliare emise de companii locale sau internaționale care aloca un buget semnificativ în domeniul cercetării și dezvoltării.

Fondul are următoarele caracteristici E/S:

 1. fondul contribuie la îmbunătățirea ESG globală și
 2. se aplică excluderi care afectează universul investițional al fondului.

Strategia de investiții pentru a îndeplini caracteristicile E/S este să integreze sistematic factorii ESG într-o proces investițional riguros, folosind scorurile ESG specifice fiecărui activ în parte așa cum sunt descrise în prezentul prospect.

O caracteristică cheie a abordării de investiții în sustenabilitate a fondului este că acțiunile companiilor cu un scor ESG favorabil au o mai mare șansa de a ajunge în portofoliu fondului în timp ce acțiunile companiilor cu scoruri ESG slabe sa nu fie selectate in portofoliul fondului.

OTP Asset Management Romania SAI SA folosește evaluările și scorurile ESG furnizate de un furnizor extern de date: MSCI ESG Ratings.

Obiectivul administratorului de fond este ca profilul agregat de risc de durabilitate al fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.

În condițiile în care profilul de risc agregat de durabilitate al fondului iese din clasa de risc scăzut, administratorul de fond va întreprinde măsuri de rebalansare pentru a se reîncadra în profilul de risc de durabilitate scăzut, într-un orizont de timp rezonabil, urmărind în același timp obiectivul de a nu prejudicia investitorii fondului.

Acces la potențialul companiilor globale care investesc semnificativ in Cercetare si Dezvoltare: Portofoliu diversificat cu expuneri în cele mai importante companii din sectoare precum cele de Tehnologie, Farmaceutic, Bio-tehnologie, Comunicații, Auto.

Durabilitate: Prin investiția în fond, iei parte la susținerea și promovarea caracteristicilor ESG (Mediu, Sociale, Guvernanță).

Costuri minime: ai acces la un portofoliu de acțiuni tranzacționate în special pe bursele internaționale, cu sume minime; în plus ai costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni.

Fondul de investiții OTP Innovation este o alternativă viabilă de economisire în lei/euro, mai ales pe termen lung. OTP Innovation este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 6 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Risc de piață

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Innovation este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind tot unul scăzut.

Risc de durabilitate

 • 1
 • 2
 • 3

Având în vedere că fondul are până la 85% investiții în acțiuni, perioada minimă de investiție recomandată este de minim 3 ani.

ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 11.04.2022
Valoarea iniţială a unităţii: 10 Eur
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii denominat in RON
OTP Innovation– Autorizatie ASF 31/11.02.2022
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400122
Clasa E Cod ISIN: ROA8NEKOZ1V1
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei, nr.15, Sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

 

Istoric

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend