OTP Innovation Clasa L

Fondul de investiții OTP Innovation Clasa L reprezintă o alternativă investițională care îți poate aduce câștiguri superioare produselor de economisire clasice, cu posibilitatea protejării portofoliul tău de rata inflației.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 lei, iar ulterior poți subscrie începând cu 50 lei.

Dacă dispui de sume în lei/euro și îți dorești să captezi potențialul pe termen mediu și lung oferit în special de piețele globale prin expunerea în companii  pionere în inovație la nivel global, in sectoare precum Tehnologie, Farmaceutic, Bio-tehnologie, Comunicații, Auto, atunci OTP Innovation reprezintă o soluție viabilă pentru portofoliul tău.

Strategia fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, respectiv de 85% investiții în acțiuni. OTP Innovation este un fond administrat activ și nu este administrat în raport cu niciun indice.

Obiectiv: Fondul urmărește să investească preponderent în valori mobiliare emise de companii locale sau internaționale care alocă un buget semnificativ în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D), în sectoare precum tehnologic, bio-farmaceutic, comerț electronic, autovehicule, etc.

ESG: Caracteristicile promovate de către acest fond de investiții constau în formarea unui portofoliu de instrumente financiare a cărui risc de durabilitate să fie unul scăzut, fiind excluse investițiile în instrumente financiare care au legătură cu arme controversate, inclusiv arme nucleare, biologice, chimice, arme laser orbitoare, mine antipersonal, muniții cu dispersie, fragmente nedetectabile și alte arme care sunt fie interzise de dispozițiile legale internaționale, fie considerate controversate datorita prejudiciului și/sau suferința disproporționată pe care le cauzează, în emisiuni de obligațiuni guvernamentale ale guvernelor supuse unor sancțiuni generale sau ale guvernelor care nu respectă drepturile omului conform reglementarilor internaționale precum si in instrumente emise de emitenți care au o performanță ESG slabă și un grad insuficient de transparență în divulgarea publică a datelor ESG materiale (grad de risc al durabilității ridicat).

Prin politica sa de investiții fondul urmărește să investească preponderant în valori mobiliare emise de companii locale sau internaționale care aloca un buget semnificativ în domeniul cercetării și dezvoltării.

Fondul are următoarele caracteristici E/S:

 1. fondul contribuie la îmbunătățirea ESG globală și
 2. se aplică excluderi care afectează universul investițional al fondului.

Strategia de investiții pentru a îndeplini caracteristicile E/S este să integreze sistematic factorii ESG într-o proces investițional riguros, folosind scorurile ESG specifice fiecărui activ în parte așa cum sunt descrise în prezentul prospect.

O caracteristică cheie a abordării de investiții în sustenabilitate a fondului este că acțiunile companiilor cu un scor ESG favorabil au o mai mare șansa de a ajunge în portofoliu fondului în timp ce acțiunile companiilor cu scoruri ESG slabe sa nu fie selectate in portofoliul fondului.

OTP Asset Management Romania SAI SA folosește evaluările și scorurile ESG furnizate de un furnizor extern de date: MSCI ESG Ratings.

Obiectivul administratorului de fond este ca profilul agregat de risc de durabilitate al fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.

În condițiile în care profilul de risc agregat de durabilitate al fondului iese din clasa de risc scăzut, administratorul de fond va întreprinde măsuri de rebalansare pentru a se reîncadra în profilul de risc de durabilitate scăzut, într-un orizont de timp rezonabil, urmărind în același timp obiectivul de a nu prejudicia investitorii fondului.

Beneficii potențiale
 • Acces la potențialul companiilor globale care investesc semnificativ in Cercetare si Dezvoltare: Portofoliu diversificat cu expuneri în cele mai importante companii din sectoare precum cele de Tehnologie, Farmaceutic, Bio-tehnologie, Comunicații, Auto.
 • Durabilitate: Prin investiția în fond, iei parte la susținerea și promovarea caracteristicilor ESG (Mediu, Sociale, Guvernanță).
 • Costuri minime: ai acces la un portofoliu de acțiuni tranzacționate în special pe bursele internaționale, cu sume minime; în plus ai costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni.
Riscuri relevante
 • De la deficitul de resurse naturale la standardele de guvernanță în schimbare, de la managementul forței de muncă la nivel global la peisajul de reglementare în evoluție, factorii ESG pot afecta riscul pe termen lung și profilul de rentabilitate al portofoliilor de investiții.
 • Risc de lichiditate: Pot exista situații în anumite conjuncturi din piață în care gradul de lichiditate să fie scăzut  (este dat de numărul insuficient de cumpărători sau vânzători) și Fondul să nu poată să vândă sau să cumpere active imediat în cantitatea dorită.
 • Valoarea acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale burselor de valori. Alți factori care pot influența valoarea acțiunii: politica, știrile economice, câștigurile companiei și evenimentele importante în activitatea companiei.

Informații complete cu privire la riscuri găsiți în Prospectul de Emisiune al Fondului. Menționam că performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Posibilele profituri mari s-ar putea să nu fie obținute și există riscul de a pierde integral sau parțial investiția.

Fondul de investiții OTP Innovation este o alternativă viabilă de economisire în lei/euro, mai ales pe termen lung. OTP Innovation este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat.

Informații referitoare la durabilitate
Numele produsului: Fondul deschis de investiții OTP Innovation
Clasificare în baza Regulamentului UE nr. 2088/2019: art. 8
LEI: 549300JUL0CWJG9HLS59

Sinteză

 

Fără obiective de investiții durabile

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv realizarea de investiții durabile.

 

Caracteristici de mediu și/sau sociale ale acestui produs financiar

Caracteristicile promovate de către acest produs financiar constau în formarea unui portofoliu de instrumente financiare a cărui risc de durabilitate să fie unul scăzut, fiind excluse investițiile în instrumente financiare care au legătură cu arme controversate, inclusiv arme nucleare, biologice, chimice, arme laser orbitoare, mine antipersonal, muniții cu dispersie, fragmente nedetectabile și alte arme care sunt fie interzise de dispozițiile legale internaționale, fie considerate controversate datorită prejudiciului și/sau suferința disproporționată pe care le cauzează, în emisiuni de obligațiuni guvernamentale ale guvernelor supuse unor sancțiuni generale sau ale guvernelor care nu respectă drepturile omului conform reglementărilor internaționale precum și în instrumente emise de emitenți care au o performanță ESG slabă și un grad insuficient de transparență în divulgarea publică a datelor ESG materiale (grad de risc al durabilității ridicat).

 

Strategia de investiții ale acestui produs financiar

Strategia de investiții a fondului este una flexibilă și va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului. Activele fondului fiind investite preponderent în acțiuni ale companiilor românești sau străine care alocă o pondere importantă din veniturile lor în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D).  Fondul intenționează să aibă un portofoliu diversificat sectorial, astfel investițiile vor fi îndreptate înspre companii din sectoare diverse de activitate cum ar fi cel tehnologic, bio-farmaceutic, comerț electronic, autovehicule, etc. Prin strategia investițională fondul își propune să investească în acele companii care alocă bugete importante (raportate la cifra de afaceri) în finanțarea programelor de cercetare și dezvoltare raportate la sectorul lor de activitate.

 

Proporția investițiilor

În schema de mai jos este prezentată alocarea strategică, pe termen lung, a fondului din punct de vedere a alinierii cu criteriile E/S.

Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Administratorul de fond integrează în procesul decizional al selecției instrumentelor financiare incluse în portofoliul fondului criteriile ESG în conformitate cu politicile administratorului. Obiectivul administratorului de fond este ca profilul agregat de risc de durabilitate a fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.

În condițiile în care profilul de risc agregat de durabilitate al fondului iese din clasa de risc scăzut, administratorul de fond va întreprinde măsuri de rebalansare pentru a se reîncadra în profilul de risc de durabilitate scăzut, într-un orizont de timp rezonabil, urmărind în același timp obiectivul de a nu prejudicia investitorii fondului.

 

Metodologii

OTP Asset Management România SAI SA folosește evaluările și scorurile ESG furnizate de un furnizor extern de date (MSCI ESG Ratings).

MSCI ESG Ratings calculează expunerea fiecărei companii la riscurile ESG cheie pe baza unei defalcări granulare a activității unei companii: produsul sau segmentele sale de afaceri de bază, locațiile activelor sau veniturilor sale și alte măsuri relevante, cum ar fi producția externalizată. Analiza ia apoi în considerare măsura în care o companie a dezvoltat strategii robuste și a demonstrat un istoric solid de performanță în gestionarea nivelului său specific de riscuri sau oportunități. Controversele în curs sau structurale apărute în ultimii trei ani duc la o scădere din scorul general al managementului pentru fiecare problemă.

 

Surse de date și prelucrarea datelor

Principala sursă de date utilizată de către OTP Asset Management România SAI SA este furnizorul său de date MSCI ESG Ratings.

În cazul în care un instrument financiar care nu are un scor de risc de durabilitate oferit de furnizorii externi de date, scorul său de risc de durabilitate poate fi determinat pe baza datelor disponibile publicului, cum ar fi Lista de clasificare a riscurilor de mediu și sociale publicată și revizuită de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și disponibilă pe site-ul său web.

 

Limitări ale metodologiilor și a datelor

Este posibil ca anumite elemente din portofoliul fondului să fie reprezentate de instrumente financiare ale căror ratinguri nu pot fi determinate (de exemplu, instrumente derivate, conturi curente și depozite bancare, alte instrumente ale pieței monetare, alte valori mobiliare care nu pot fi încadrate în riscurile de durabilitate, etc), aceste elemente de portofoliu sunt ignorate și OTP Asset Management România SAI SA determină categoria de risc de durabilitate pe baza ratingurilor ESG ale instrumentelor financiare rămase.

 

Obligația de diligență

Având în vedere convingerea că factorii ESG pot afecta performanța și profilul de risc al investițiilor, conducerea OTP Asset Management România SAI SA încearcă să înțeleagă impactul riscurilor legate de ESG. Integrarea și gestionarea riscurilor și oportunităților de durabilitate este în primul rând responsabilitatea managerului de portofoliu. Persoana responsabilă cu managementul riscului are responsabilitatea de a gestiona riscurile identificate de durabilitate prin supraveghere și implicare când nivelurile de risc de durabilitate depășesc nivelul de risc de durabilitate al Fondului.

 

Politici de implicare

OTP Asset Management România SAI SA se angajează să evalueze riscurile și oportunitățile ESG ale companiilor în care intenționează să investească sau a investit deja. OTP Asset Management România SAI SA susține durabilitatea prin politica sa de implicare care se regăsește pe site-ul web al societății.

 

Criteriu de referință desemnat

N/A – Acest fond este administrat activ și nu are desemnat un indice de referință.

Accesează aici Documentul Sinteză în format pdf.

 

Fără obiective de investiții durabile

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu și sociale, dar nu are ca obiectiv realizarea de investiții durabile.

 

Caracteristici de mediu și/sau sociale ale acestui produs financiar

Caracteristicile promovate de către acest produs financiar constau în formarea unui portofoliu de instrumente financiare a cărui risc de durabilitate să fie unul scăzut, fiind excluse investițiile în instrumente financiare care au legătură cu arme controversate, inclusiv arme nucleare, biologice, chimice, arme laser orbitoare, mine antipersonal, muniții cu dispersie, fragmente nedetectabile și alte arme care sunt fie interzise de dispozițiile legale internaționale, fie considerate controversate datorită prejudiciului și/sau suferința disproporționată pe care le cauzează, în emisiuni de obligațiuni guvernamentale ale guvernelor supuse unor sancțiuni generale sau ale guvernelor care nu respectă drepturile omului conform reglementărilor internaționale, precum și în instrumente emise de emitenți care au o performanță ESG slabă și un grad insuficient de transparență în divulgarea publică a datelor ESG materiale (grad de risc al durabilității ridicat).

Fondul are următoarele caracteristici E/S:

 • fondul contribuie la îmbunătățirea ESG globală și
 • se aplică excluderi care afectează universul investițional al fondului.

Strategia de investiții pentru a îndeplini caracteristicile E/S este să integreze sistematic factorii ESG într-o proces investițional riguros, folosind scorurile ESG specifice fiecărui activ în parte, așa cum sunt descrise în prezentul document.

O caracteristică cheie a abordării de investiții în durabilitate a fondului este că acțiunile companiilor cu un scor ESG favorabil au o mai mare șansă de a ajunge în portofoliu fondului în timp ce acțiunile companiilor cu scoruri ESG slabe să nu fie selectate în portofoliul fondului.

 

Strategia de investiții ale acestui produs financiar

Strategia de investiții a fondului este una flexibilă și va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului. Activele fondului fiind investite preponderent în acțiuni ale companiilor românești sau străine care alocă o pondere importantă din veniturile lor în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D).

Fondul intenționează să aibă un portofoliu diversificat sectorial, astfel investițiile vor fi îndreptate înspre companii din sectoare diverse de activitate cum ar fi cel tehnologic, bio-farmaceutic, comerț electronic, autovehicule, etc.

Prin strategia investițională fondul își propune să investească în acele companii care alocă bugete importante (raportate la cifra de afaceri) în finanțarea programelor de cercetare și dezvoltare raportate la sectorul lor de activitate.

Cercetarea și dezvoltarea (R&D) includ activități pe care companiile le întreprind pentru a inova și a introduce noi produse și servicii. Este adesea prima etapă a procesului de dezvoltare. Scopul este, de obicei, de a aduce noi produse și servicii pe piață și de a contribui la profitul companiei.

Activele în care fondul investește pot fi denominate atât în lei, cât și în alte valute.

Strategia de investiții se bazează pe o abordare de piață de tip „Top – Down”. Această abordare este o strategie de investiții în care valorile mobiliare sunt selectate pe de o parte ținând cont de factorii de durabilitate, iar pe de altă parte ținând cont de bugetul de R&D a fiecărei companii în parte.

În schema de mai jos este exemplificat, simplificat, procesul investițional în crearea portofoliului fondului.

Intensitatea cercetării și dezvoltării (R&D Intensity) a fost definită ca „raportul dintre cheltuielile unei firme pentru cercetare și dezvoltare și vânzările companiei (cifra de afaceri).

În aceste condiții și ținând cont de faptul că fondul este administrat activ, se urmărește ca fondul să aibă un portofoliu diversificat sectorial și regional format din companii cu o intensitate a cercetării și dezvoltării dintre cele mai ridicate din sectorul lor de activitate, dar care îndeplinesc pe de altă parte condiția de a avea un scor ESG cât mai ridicat.

Administratorul de fond integrează în procesul decizional al selecției instrumentelor financiare incluse în portofoliul fondului criteriile ESG în conformitate cu politicile administratorului. Obiectivul administratorului de fond este ca profilul agregat de risc de durabilitate a fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.

În condițiile în care profilul de risc agregat de durabilitate al fondului iese din clasa de risc scăzut, administratorul de fond va întreprinde măsuri de rebalansare pentru a se reîncadra în profilul de risc de durabilitate scăzut, într-un orizont de timp rezonabil, urmărind în același timp obiectivul de a nu prejudicia investitorii fondului.

 

Proporția investițiilor

Fondul urmărește un rating agregat al riscului de durabilitate scăzut, și nu investește în instrumente cu un risc de durabilitate ridicat, determinat în conformitate cu politica internă de administrare a riscului de durabilitate.

În schema de mai jos este prezentată alocarea strategică, pe termen lung, a fondului din punct de vedere a alinierii cu criteriile E/S.

Categoria #1 Investiții aliniate la caracteristicile E/S acoperă investițiile produsului financiar utilizate pentru îndeplinirea caracteristicilor de mediu sau sociale promovate de produsul financiar.

Categoria #2 Alte active acoperă restul investițiilor produsului financiar care nu sunt aliniate la caracteristicile de mediu sau sociale și nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate durabile.

Prin Investiții aliniate cu caracteristici E/S înțelegem investiții în acțiuni emise de companii cu un risc de durabilitate mediu sau scăzut.

Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” se aplică numai pentru investițiile care stau la baza produsului financiar care țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Investiții aliniate Taxonomiei UE. Fondul nu se angajează să facă investiții durabile cu un obiectiv de mediu aliniat cu taxonomia UE. Prin urmare, expunerea minimă este 0%.

Activități de tranziție climatică. Ponderea minimă a investițiilor în activități de tranziție climatică este 0%.

Ponderea minimă a investițiilor durabile cu un obiectiv de mediu care nu sunt aliniate cu taxonomia UE. Fondul nu se angajează să facă investiții durabile. Prin urmare, angajamentul minim este de 0%.

Ponderea minimă a investițiilor durabile cu un obiectiv social. Această întrebare nu este aplicabilă deoarece Fondul nu se angajează să facă investiții durabile.

Investiții incluse la „Altele”. Investițiile incluse la „altele” pot include conturi curente și depozite bancare, folosite în scop de lichiditate, instrumente financiare derivate folosite pentru tehnici eficiente de management al portofoliului precum și investiții în fonduri de investiții care nu promovează criterii de durabilitate sau nu se încadrează ca investiții durabile.

Procentul afișat este procentul planificat care poate fi deținut în aceste instrumente, dar procentul real poate varia din când în când. Aceste instrumente financiare nu sunt supuse niciunei garanții minime de mediu sau sociale.

 

Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Administratorul de fond integrează în procesul decizional al selecției instrumentelor financiare incluse în portofoliul fondului criteriile ESG în conformitate cu politicile administratorului. Obiectivul administratorului de fond este ca profilul agregat de risc de durabilitate a fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.

În condițiile în care profilul de risc agregat de durabilitate al fondului iese din clasa de risc scăzut, administratorul de fond va întreprinde măsuri de rebalansare pentru a se reîncadra în profilul de risc de durabilitate scăzut, într-un orizont de timp rezonabil, urmărind în același timp obiectivul de a nu prejudicia investitorii fondului.

 

Metodologii

OTP Asset Management România SAI SA folosește evaluările și scorurile ESG furnizate de un furnizor extern de date (MSCI ESG Ratings).

De la deficitul de resurse naturale la standardele de guvernanță în schimbare, de la managementul forței de muncă la nivel global la peisajul de reglementare în evoluție, factorii ESG pot afecta riscul pe termen lung și profilul de rentabilitate al portofoliilor de investiții. Evaluările MSCI ESG sunt concepute pentru a ajuta investitorii să înțeleagă riscurile și oportunitățile ESG și să integreze acești factori în procesul de construcție și management al portofoliului lor.

MSCI ESG Ratings calculează expunerea fiecărei companii la riscurile ESG cheie pe baza unei defalcări granulare a activității unei companii: produsul sau segmentele sale de afaceri de bază, locațiile activelor sau veniturilor sale și alte măsuri relevante, cum ar fi producția externalizată. Analiza ia apoi în considerare măsura în care o companie a dezvoltat strategii robuste și a demonstrat un istoric solid de performanță în gestionarea nivelului său specific de riscuri sau oportunități. Controversele în curs sau structurale apărute în ultimii trei ani duc la o scădere din scorul general al managementului pentru fiecare problemă.

Evaluările MSCI ESG identifică șase până la zece aspecte cheie ESG pentru fiecare companie. Problemele cheie de mediu și sociale sunt specifice industriei și sunt determinate pe baza externalizărilor de mediu sau sociale care pot genera costuri neprevăzute pentru o anumită companie sau industrie. Guvernanța (cuprinzând guvernanța corporativă și comportamentul corporativ) este evaluată pentru toate companiile. Ponderile cheie ale problemelor sunt determinate pentru fiecare sub-industrie pe baza contribuției sub-industriei la externalizarea negativă asociată cu problema și pe orizontul de timp așteptat pentru ca problema să se materializeze.

Evaluările MSCI ESG urmăresc să măsoare rezistența unei companii la riscurile ESG pe termen lung, relevante din punct de vedere financiar.

 • Dintre externalizările negative pe care le generează companiile dintr-o industrie, care probleme se pot transforma în costuri neprevăzute pentru companii pe termen mediu și lung?
 • Dimpotrivă, ce probleme ESG care afectează o industrie se pot transforma în oportunități pentru companii pe termen mediu și lung?

Cele 35 de probleme cheie se încadrează în zece macro-teme de interes pentru investitorii instituționali: Schimbările climatice, Capitalul natural, Poluarea și Deșeurile, Oportunitățile de mediu, Capitalul uman, Răspunderea produselor, Opoziția părților interesate, Oportunitățile sociale, Guvernanța corporativă și Comportamentul corporativ. Cele zece teme, la rândul lor, se încadrează în trei piloni: Mediu, Social și Guvernare.

Aspectele cheie și ponderile sunt supuse unui proces formal de revizuire și feedback la sfârșitul fiecărui an calendaristic.

 

Surse de date și prelucrarea datelor

Principala sursă de date utilizată de către OTP Asset Management România SAI SA este furnizorul său de date MSCI ESG Ratings.

MSCI ESG Ratings determină evaluările și scorurile ESG pe baza dezvăluirilor companiilor, a datelor disponibile publicului din mass-media și din bazele de date oficiale (guverne, ONG-uri).

În cazul în care un instrument financiar care nu are un scor de risc de durabilitate oferit de furnizorii externi de date, scorul său de risc de durabilitate poate fi determinat pe baza datelor disponibile publicului, cum ar fi Lista de clasificare a riscurilor de mediu și sociale publicată și revizuită de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și disponibilă pe site-ul său web.

 

Limitări ale metodologiilor și a datelor

Este posibil ca anumite elemente din portofoliul fondului să fie reprezentate de instrumente financiare ale căror ratinguri nu pot fi determinate (de exemplu, instrumente derivate, conturi curente și depozite bancare, alte instrumente ale pieței monetare, alte valori mobiliare care nu pot fi încadrate în riscurile de durabilitate, etc), aceste elemente de portofoliu sunt ignorate și OTP Asset Management România SAI SA determină categoria de risc de durabilitate pe baza ratingurilor ESG ale instrumentelor financiare rămase.

 

Obligația de diligență

Având în vedere convingerea că factorii ESG pot afecta performanța și profilul de risc al investițiilor, conducerea OTP Asset Management România SAI SA încearcă să înțeleagă impactul riscurilor legate de ESG. Integrarea și gestionarea riscurilor și oportunităților de durabilitate este în primul rând responsabilitatea managerului de portofoliu. Persoana responsabilă cu managementul riscului are responsabilitatea de a gestiona riscurile identificate de durabilitate prin supraveghere și implicare când nivelurile de risc de durabilitate depășesc nivelul de risc de durabilitate al Fondului.

În schema de mai jos este prezentată integrarea criteriilor ESG în ceea ce privește strategia de investiții și de management al riscului de durabilitate.

Politici de implicare

OTP Asset Management România SAI SA se angajează să evalueze riscurile și oportunitățile ESG ale companiilor în care intenționează să investească sau a investit deja. OTP Asset Management România SAI SA susține durabilitatea prin politica sa de implicare care se regăsește pe site-ul web al societății.

 

Criteriu de referință desemnat

Acest fond este administrat activ și nu are desemnat un indice de referință.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc (ISR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Risc de piață

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Innovation este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind tot unul scăzut.

Risc de durabilitate

 • 1
 • 2
 • 3
Având în vedere că fondul are până la 85% investiții în acțiuni, perioada minimă de investiție recomandată este minim de 3 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare.
Data de început: 11.04.2022
Valoarea iniţială a unităţii: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii denominat în RON
OTP Innovation – Autorizația ASF nr. ASF 31/11.02.2022
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400122
Clasa L Cod ISIN: ROIEYB64C367
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm consultați Prospectul de Emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Decizia de a investi în acest fond trebuie să țină seamă de toate caracteristicile sau obiectivele fondului.

Descoperă mai multe

Send this to a friend