OTP Premium Return Clasa E

Fondul de investiții OTP Premium Return Clasa E reprezintă soluția ta de economisire în euro care îți poate aduce câștiguri superioare depozitelor bancare.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 euro, iar ulterior poți subscrie începând cu 10 euro.

Strategia de investiții a fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute-Return (ARIS). Fondul va realiza cu precădere plasamente în active în instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele monetare şi/sau pieţe financiare din România şi/sau internaţionale.

OTP Premium Return este un fond administrat activ și nu este administrat în raport cu niciun indice. Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament superior benchmark-ului fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare.

Ținând cont de faptul că OTP Premium Return Clasa E  urmărește un obiectiv de randament absolut, se va folosi ca și referință un prag minim acceptabil de rentabilitate de 2%.

Beneficii potențiale
 • Performanță: Datorită strategiilor inovative de Absolute Return, beneficiezi de randamente instrumentelor cu venit fix în condiții de volatilitate mai redusă față de investițiile în acțiuni.
 • Potențial de creștere: Mizează în prezent pe companii mari din domeniul tehnologic care au avut creșteri, dar și pe companii solide care au potențial de creștere pe termen mediu.
 • Management activ: Managerul de portofoliu tranzacționează activ pentru a profita de volatilitatea piețelor financiare.
 • Dinamic: Datorită alocării dinamice a portofoliului, fondul își propune să aducă randament pozitiv an de an, indiferent de evoluțiile piețelor financiare, urmărind să aibă o corelație scăzută cu acestea.
Riscuri relevante
 • Risc de emitent: Un emitent de instrument financiar aflat în portofoliul fondului poate să nu plătească veniturile (dobânzi, cupoane) sau să nu plătească valoarea inițială investită (principal) de către Fond, caz în care fondul poate înregistra pierderi financiare.
 • Instrumentele financiare derivate generează risc de piață și de credit și pot influența randamentul investiției dumneavoastră.
 • Valoarea acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale burselor de valori. Alți factori care pot influența valoarea acțiunii: politica, știrile economice, câștigurile companiei și evenimentele importante în activitatea companiei.

Informații complete cu privire la riscuri găsiți în Prospectul de Emisiune al Fondului.

 

Fondul de investiții OTP Premium Return reprezintă o alternativă eficientă la depozitele bancare. OTP Premium Return este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu, cu disponibilități în lei/euro și care urmăresc obţinerea unui câştig de capital în condiţiile unor fluctuaţii moderate.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc (ISR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 3 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potenţial mare.

Risc de piață

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul mediu. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Premium Return este: risc ESG calculat – mediu, riscul maxim ESG acceptat fiind mediu.

Risc de durabilitate

 • 1
 • 2
 • 3

Având în vedere că fondul poate investi în toate categoriile de active disponibile pe pieţele finaciare şi de capital, urmărind să obţină performanţe pozitive indiferent de evoluţiile pieţelor, perioada minimă de investiţie recomandată este de minim 1 an.

Comision de subscriere – 0

Comision de răscumpărare – 0

Comision de administrare – 2.00%/an

Toate costurile asociate fondului sunt prezentate în DIE – Documentul cu Informații Esențiale.

Costurile în moneda locală pot crește sau scădea din cauza monedei utilizate și a fluctuațiilor cursului de schimb valutar.

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond este egal cu 20% din diferența dintre randamentul clasei respective de unități de fond și pragul minim acceptabil de rentabilitate. Pentru Formula de calcul a comisionului de succes, consultați Prospectul de Emisiune.

Data plății: Valoarea comisionului de succes aferent fiecărei clase de unități de fond se stabilește si se considera definitiva pentru data de 31 decembrie a fiecărui an, după aplicarea formulei de calcul si se va plăti în primele 15 zile lucrătoare ale anului următor, anului pentru care s-a făcut administrarea.

Exemplul 1:
Dacă un client investește suma de 1000 euro în clasa E a fondului (care are un prag minim acceptabil de rentabilitate de 2%/an) astfel încât să fie investitor în data de 01 ianuarie la un VUAN de 10 euro. Presupunem că acest investitor își menține investiția pe tot parcursul anului astfel încât în data de 31 decembrie va avea același număr de unități de fond (100 unități de fond) iar VUAN-ul fondului va fi de 11 euro.
În aceste condiții clientul va înregistra un profit potențial de 100 euro în urma creșterii VUAN-ului de la valoarea de 10 euro la valoarea de 11 euro. Pe de alta parte, comisionul de succes acumulat de către fond și care urmează să fie plătit administratorului aferent celor 100 unități de fond este de 15 euro.
Este important de menționat că valoarea comisionului de succes este inclusă în calculul VUAN, respectiv profitul clientului de 100 euro este net.
Exemplul 2:
Dacă un client investește suma de 1000 euro în clasa E a fondului (care are un prag minim acceptabil de rentabilitate de 2%/an) astfel încât să fie investitor în data de 01 ianuarie la un VUAN de 10 euro. Presupunem că acest investitor își menține investiția pe tot parcursul anului astfel încât în data de 31 decembrie va avea același număr de unități de fond (100 unități de fond) iar VUAN-ul fondului va fi de 10.1 euro.
În aceste condiții clientul va înregistra un profit potențial de 10 euro în urma creșterii VUAN-ului de la valoarea de 10 euro la valoarea de 10.1 euro. Pe de alta parte, comisionul de succes nu este acumulat deoarece performanța fondului este sub nivelul pragului minim acceptabil de rentabilitate de 2% pentru acestă clasă de unități de fond.

Data de început: 18.05.2020
Valoarea nominală a unităţii de fond: 10 Eur
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Premium Return – Aviz ASF 55/26.04.2016
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400099
Clasa E Cod ISIN: ROWCCOX2WA39

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Profiturile în moneda locală pot crește sau scădea din cauza monedei utilizate și a fluctuațiilor cursului de schimb.

Profiturile în moneda locală pot crește sau scădea din cauza monedei utilizate și a fluctuațiilor cursului de schimb.

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm consultați Prospectul de Emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend