OTP Premium Return Clasa E

Fondul de investiții OTP Premium Return Clasa E reprezintă soluția ta de economisire în euro care îți poate aduce câștiguri superioare depozitelor bancare.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 euro, iar ulterior poți subscrie începând cu 10 euro.

Strategia de investiții a fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute-Return (ARIS). Fondul va realiza cu precădere plasamente în active în instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele monetare şi/sau pieţe financiare din România şi/sau internaţionale.

Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament superior benchmark-ului fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare.

Ținând cont de faptul că OTP Premium Return Clasa E  urmărește un obiectiv de randament absolut, se va folosi ca și referință un prag minim acceptabil de rentabilitate de 2%.

Performanță: Datorită strategiilor inovative de Absolute Return, beneficiezi de randamente superioare fondurilor de obligațiuni în condiții de volatilitate mai redusă față de investițiile în acțiuni

Potențial de creștere: Mizează în prezent pe companii mari din domeniul tehnologic care au avut creșteri, dar și pe companii solide care au potențial de creștere pe termen mediu.

Management activ: Managerul de portofoliu tranzacționează activ pentru a profita de volatilitatea piețelor financiare.

Dinamic: Datorită alocării dinamice a portofoliului, fondul își propune să aducă randament pozitiv an de an, indiferent de evoluțiile piețelor financiare, urmărind să aibă o corelație scăzută cu acestea.

Fondul de investiții OTP Premium Return reprezintă o alternativă eficientă la depozitele bancare. OTP Premium Return este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu, cu disponibilități în lei/euro și care urmăresc obţinerea unui câştig de capital în condiţiile unor fluctuaţii moderate.

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc si Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potenţial mare.

Risc de piață

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Premium Return este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind tot mediu.

Risc de durabilitate

  • 1
  • 2
  • 3

Având în vedere că fondul poate investi în toate categoriile de active disponibile pe pieţele finaciare şi de capital, urmărind să obţină performanţe pozitive indiferent de evoluţiile pieţelor, perioada minimă de investiţie recomandată este de minim 1 an.

ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 18.05.2020
Valoarea nominală a unităţii de fond: 10 Eur
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Premium Return – Aviz ASF 55/26.04.2016
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400099
Clasa E Cod ISIN: ROWCCOX2WA39

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend