OTP Premium Return Clasa L

Fondul de investiții OTP Premium Return Clasa L reprezintă soluția ta de economisire în lei care îți poate aduce câștiguri superioare depozitelor bancare.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 lei, iar ulterior aceasta rămâne neschimbată, respectiv vei avea nevoie de minim 50 lei.

Strategia de investiții a fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute-Return (ARIS). Fondul va realiza cu precădere plasamente în active în instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele monetare şi/sau pieţe financiare din România şi/sau internaţionale.

Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament superior benchmark-ului fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare.

Benchmark-ul aferent OTP Premium Return Clasa L este ROBID12M+1%.

ROBID 12M = Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite în lei cu termen de 1 an (publicată de Banca Naţională a României).

Performanță: Datorită strategiilor inovative de Absolute Return, beneficiezi de randamente superioare fondurilor de obligațiuni în condiții de volatilitate mai redusă față de investițiile în acțiuni

Potențial de creștere: Mizează în prezent pe companii mari din domeniul tehnologic care au avut creșteri, dar și pe companii solide care au potențial de creștere pe termen mediu.

Management activ: Managerul de portofoliu tranzacționează activ pentru a profita de volatilitatea piețelor financiare.

Dinamic: Datorită alocării dinamice a portofoliului, fondul își propune să realizeze un randament pozitiv an de an, indiferent de evoluțiile piețelor financiare, urmărind să aibă o corelație scăzută cu acestea.

Fondul de investiții OTP Premium Return reprezintă o alternativă eficientă la depozitele bancare. OTP Premium Return este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu, cu disponibilități în lei/euro și care urmăresc obţinerea unui câştig de capital în condiţiile unor fluctuaţii moderate.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc si Randament (ISRR), riscul acestora se incadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potenţial mare.

Profil de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Având în vedere că fondul poate investi în toate categoriile de active disponibile pe pieţele finaciare şi de capital, urmărind să obţină performanţe pozitive indiferent de evoluţiile pieţelor, perioada minimă de investiţie recomandată este de minim 1 an.

ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 05.05.2014
Valoarea nominală a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Premium Return – Aviz ASF 55/26.04.2016
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400099
Clasa L Cod ISIN: ROFDIN0002A3

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizaţie CAFR nr. 137/24.01.2002

Istoric

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Send this to a friend