OTP Real Estate & Construction Clasa L

Fondul de investiții OTP Real Estate & Construction Clasa L reprezintă o alternativă viabilă de economisire, în special dacă aveți disponibil în lei și vă doriți expunere indirectă în sectorul imobiliar, cu posibilitatea încasării de venituri trimestriale.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de o unitate de fond, iar ulterior poți subscrie începând cu 50 lei.

OTP Real Estate & Construction este un fond administrat activ și nu este administrat în raport cu niciun indice. Strategia fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor diversificate, flexibile (Multi-asset) Astfel, OTP Real Estate & Construction urmărește să aibă o alocare strategică astfel încât cel puțin 75% din active investite în valori mobiliare emise de companii care activează în domeniul real estate și al construcțiilor (inclusiv companii de tipul REITs – Real Estate Investment Trust și REOC – Real Estate Operating Company înregistrate ca și companii).

Beneficii potențiale
 • Lichiditate: Deși este o investiție indirectă în sectorul imobiliar, poți subscrie și răscumpăra oricând dorești din acest fond, perioada minimă recomandată pentru deținerea unităților de fond este de minim 1 – 3 ani
 • Venituri regulate: Fondul poate distribui trimestrial venituri din dividendele și cupoanele încasate, direct în contul tău curent, acționând ca un venit similar cu o chirie.
 • Impozitare favorabilă: Rata de impozitare a dividendelor distribuite e de doar 8%, iar impozitul se reține la sursă.
 • Diversificare: Contrar unei dețineri de imobil sau teren, fondul oferă acces la un portofoliu diversificat de acțiuni la cele mai dinamice companii de real estate și construcții(clădiri de birouri, spații comerciale de tip mall, spitale private, clădiri rezidențiale, etc.) din SUA, Europa și România.
Riscuri relevante
 • Risc de emitent: Un emitent de instrument financiar aflat în portofoliul fondului poate să nu plătească veniturile (dobânzi, cupoane) sau să nu plătească valoarea inițială investită (principal) de către Fond, caz în care fondul poate înregistra pierderi financiare.
 • Instrumentele financiare derivate generează risc de piață și de credit și pot influența randamentul investiției dumneavoastră.
 • Valoarea acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale burselor de valori. Alți factori care pot influența valoarea acțiunii: politica, știrile economice, câștigurile companiei și evenimentele importante în activitatea companiei.

Informații complete cu privire la riscuri găsiți în Prospectul de Emisiune al Fondului.

 

Fondul de investiții OTP Real Estate & Construction Clasa L este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obţinerea unui câştig de capital într-o manieră echilibrată din investiții în sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare. Fondul reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice dacă sumele de care dispui sunt în lei.

Fondul OTP Real Estate & Construction va distribui trimestrial deținătorilor de unități de fond, înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond la data de înregistrare, veniturile din dividende și cupoane încasate de fond pe parcursul unui trimestru.
Data de înregistrare pentru identificarea deținătorilor de unități de fond înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond care sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil este prima zi lucrătoare după data calculului, respectiv prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.

Către cine se distribuie:

Doar investitorii fondului care dețin unități de fond în prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil trimestrial.

Când se calculează:

Data aferentă calculului venitului distribuibil este ultima zi calendaristică din fiecare trimestru, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie.

Când se încasează:

Plata venitului distribuibil se va face în termen de maxim 10 de zile de la data de înregistrare și va fi transferată în contul curent al investitorului menționat în relația cu OTP Asset Management România SAI SA.

Cum se impozitează:

Pentru veniturile încasate trimestrial de către investitori, societatea de administrare reține 8% impozit, conform legislației în vigoare.

Distribuția veniturilor fondului nu este garantată. Distribuția este dependentă de veniturile încasate de fond, acestea fiind influențate de riscurile specifice investițiilor în piața de capital.

În cazul în care valoarea venitului este de sub 1 RON pe unitatea de fond, acesta nu se va distribui, urmând să se cumuleze cu veniturile din trimestrul/trimestrele următoare și să fie distribuite când depășesc valoarea de 1 RON pe unitatea de fond.

Aici poți vedea ce venituri am distribuit până în prezent

2020

Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc (ISR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 3 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare. Fondul OTP Real Estate & Construction își propune să atingă un raport optim de rentabilitate și risc prin administrarea activă a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirectă pe sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare la nivel local și internațional.

Risc de piață

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul scăzut. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru OTP Real Estate & Construction este: risc ESG calculat – scăzut, riscul maxim ESG acceptat fiind mediu.

Risc de durabilitate

 • 1
 • 2
 • 3

Se recomandă ca durata investiției sa fie de cel puțin 1 an, recomandat 3 ani.

Comision de subscriere – 0

Comision de răscumpărare – 0

Comision de administrare – 2.00%/an

Toate costurile asociate fondului sunt prezentate în DIE – Documentul cu Informații Esențiale.

Data de început: 30.08.2018
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 500 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat în RON
OTP Real Estate & Construction –Autorizație ASF206/13.07.2018
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC 06FDIR/400109
Clasa L Cod ISIN: ROTOW22GGA16

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, sector 3
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
G2 EXPERT S.R.L
Str. Alecu Russo, nr. 24/1,Dej, jud. Cluj, CUI 24725081,
membru ASPAAS, Autorizație nr. FA1152/2013.

Istoric

– VUAN

– VUAN ajustat cu distribuția de venit

Evoluția prezentată în grafic a VUAN-ului ajustat cu distribuția de venit reprezintă performanța fondului luând în calcul reinvestirea veniturilor distribuite plătite de către fond, în prima zi lucrătoare a fiecărui nou trimestru, în noi unități de fond. Valoarea venitului distribuit luat în calcul este valoarea brută a acestuia înainte de impozit și alte taxe. Acest scenariu este unul ipotetic și are ca scop prezentarea randamentului total. Investiția în VUAN-ul ajustat cu distribuția de venit nu este posibilă în mod direct. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare.

– VUAN

– VUAN ajustat cu distribuția de venit

Randamente ajustate cu distribuția de venit reprezintă performanța fondului luând în calcul reinvestirea veniturilor distribuite plătite de către fond, în prima zi lucrătoare a fiecărui nou trimestru, în noi unități de fond. Valoarea venitului distribuit luat în calcul este valoarea brută a acestuia înainte de impozit și alte taxe. Acest scenariu este unul ipotetic și are ca scop prezentarea randamentului total. Investiția în VUAN-ul ajustat cu distribuția de venit nu este posibilă în mod direct. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare.

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm consultați Prospectul de Emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend