Portofolii individuale

Ce este un portofoliu individual de investiții și cum funcționează acesta?

Un portofoliu individual de investiții este un portofoliu discreționar de investiții, o formă de administrare a investițiilor în care deciziile de cumpărare și vânzare a instrumentelor financiare sunt luate pentru dumneavoastră de către OTP Asset Management România SAI SA prin intermediul unui Comitet de investiții. Monitorizarea în permanență portofoliului este făcută de un manager de portofoliu special destinat pentru contul dumneavoastră.

Care sunt principalele beneficii și riscuri la care să mă aștept?

Beneficii

Expertiză: Banii tăi sunt administrați în mod profesionist. Deciziile de investiții sunt luate de un Comitet de investiții dedicat, iar portofoliul dumneavoastră este monitorizat în mod continuu de un Manager de Portofoliu dedicat.

Libertate: Atunci când deții un cont individual de investiții, toate deciziile și responsabilitatea sunt pe umerii Administratorului. În plus, vei avea timp să te bucuri de lucrurile care îți fac cea mai mare plăcere, datorită faptului că nu va mai trebui să petreci timp prețios pentru cercetarea și analizarea companiilor și a știrilor și nici nu vei mai fi stresat de presiunea deciziilor pe care trebuie să le iei.

Tailor-made: Accesezi o largă paletă de instrumente financiare potrivite dumneavoastră ca investitor. Această selecție se face în urma procesului de profilare din punct de vedere a riscurilor și așteptărilor pe care le aveți. La finalul procesului de profilare  se conturează o strategie de investiții și termeni specifici ai contractului pe baza căruia se construiește portofoliul investițional adecvat nevoilor dumneavoastră

Riscuri

În cadrul portofoliilor individuale de investiții administrate discreționar, se investește în principal, pe bursele globale și/sau pe cele locale, tranzacționând în special acțiuni, dar și instrumente cu venit fix.

Prin natura lor,  valorile de piață ale acestor active pot fluctua semnificativ, chiar de la o zi la alta. Astfel, valoarea portofoliului poate scădea sub valoarea sa inițială.

În funcție de tipul de risc profilat, atât detaliile contractului, cât și strategia de investiții pot varia. Astfel, înainte de a încheia un contract, potențialilor clienți le sunt prezentate riscurile relevante care îi pot afecta.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a accesa un astfel de portofoliu?

  • Suma minimă 500.000 lei sau 100.000 euro
  • Proces de profilare personalizat
  • Înțelegerea și acceptarea condițiilor contractuale
  • Semnarea unui Contract cu Administratorul

Care este perioada minimă de deținere a unui astfel de portofoliu?

Contractul de administrare se încheie pe o perioadă minimă de 1 an. Cu toate acestea, clientul poate să încheie contractul în orice moment, în conformitate cu legislația în vigoare.

Trebuie să ținem cont însă că investițiile în instrumente financiare sunt volatile uneori, de aceea recomandăm să aveți în vedere o perioada de peste 3-5 ani atunci când doriți să investiți pe piețele financiare.

Documente utile

Document de prezentare

Determinarea profilului de risc al clientului este o componentă importantă în ceea ce privește efortul făcut de către OTP Asset Management România SAI SA în procesul de evaluare a adecvării pentru a permite societății să acționeze în cel mai bun interes al clientului.

Evaluarea adecvării reprezintă întregul proces de colectare a informaţiilor relevante despre clientul respectiv, precum şi evaluarea ulterioară a oportunităţii unui anumit tip de portofoliu de instrumente financiare pentru acel client.

Evaluarea adecvării este responsabilitatea OTP Asset Management România SAI SA și pe această cale atragem atenția clientului care completează chestionarele puse la dispoziție, că este extrem de important să furnizeze informații cât mai actuale, exacte și complete, privind cunoştinţele, experienţa, situaţia financiară, obiectivele stabilite, etc. Clientul va fi obligat să actualizeze informaţiile conţinute de chestionare o dată la 6 luni sau cel puţin o dată pe an, în funcție de profilul de risc rezultat în urma completării chestionarelor de profilare.

OTP Asset Management România SAI SA recomandă clienților să furnizeze informații exacte, corecte și suficiente cu privire la cunoștințele lor, experiența, situația financiară (inclusiv capacitatea de a suporta pierderi) și obiectivele de Investiții (inclusiv toleranța la risc). Este foarte important ca aceste informații furnizate de către client să fie exacte și complete, astfel încât societatea să poată acorda serviciile de administrare a portofoliului adecvate.

Ce este Fondul de Compensare a Investitorilor?

Fondul de Compensare a Investitorilor, autorizat de ASF, are drept scop compensarea investitorilor, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, în situaţia incapacităţii membrilor FCI de a returna sumele sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor şi deţinute de membri cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare.

OTP ASSET MANAGEMENT Romania SAI SA este membru al Fondului de Compensare a Investitorilor.

Fondul compensează în mod egal şi nediscriminatoriu orice client de retail cu care care societatea a incheiat un contract de de administrare de portofoliu individual pe baza discretionara, conform prevederilor legale în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, ca urmare a prestării de servicii şi activităţi de investiţii sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.

Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 EUR/investitor, plafon prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor.

Fondul compensează investitorii, în oricare din următoarele situații:

a) ASF a constatat ca, pentru moment, din punctul ei de vedere, un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situația financiara a acestuia, nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor si nici nu exista perspectiva de a-si onora aceste obligații in cel mai scurt timp.

b) autoritatea judiciara competenta, pentru motive legate direct sau indirect de situatia financiara a unui participant la Fond, a emis o hotarare definitiva, avand ca efect suspendarea posibilitatii investitorilor de a-si exercita drepturile cu privire la valorificarea creantelor asupra respectivei societati.

Pentru recuperarea platilor efectuate pentru compensarea fondurilor banesti si/sau a instrumentelor financiare, Fondul se subroga de drept in drepturile investitorilor. Astfel, in cazul lichidarii judiciare a participantilor sai, Fondul se inscrie in tabloul creditorilor pentru o suma egala cu platile efectuate pentru compensarea investitorilor.

Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor permite excluderea de la compensare a anumitor categorii de investitori. In Romania se aplica toate excluderile prevazute in Directiva. Astfel, urmatoarele categorii de investitori sunt exceptate de la compensare:

 

a) investitori profesionali si institutionali, inclusiv:

– firmele de investitii, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

– institutii de credit, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

– institutii financiare, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

– societati de asigurari;

– organisme de plasament colectiv;

– fonduri de pensii.

– alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin reglementarile C.N.V.M.

b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale;

c) autoritati ale administratiei publice regionale si locale;

d) administratori, inclusiv conducatori, directori sau alte persoane responsabile, persoane a caror responsabilitate este intocmirea auditului participantilor la Fond, actionarii acestora avand detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitori cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu participantii la Fond

e) soti, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit. d);

f) persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;

g) investitori care s-au facut raspunzatori pentru sau au profitat de pe urma anumitor situatii in legatura cu un membru al Fondului care au condus la dificultatile financiare ale membrului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;

h) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile.

OTP Asset Management România SAI SA este autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să administreze portofolii individuale de investiții, pe bază discreționară.

Autorizația ASF nr.33/15.02.2022

Programează o întâlnire


    Programează o întâlnire


      Send this to a friend