Politica de confidentialitate

Atunci cand folositi site-ul sau serviciile noastre, este posibil ca OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. sa colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre dumneavoastra.

Când apelati la serviciile noastre financiare, colectam date despre situatia dumneavoastra financiara si putem folosi aceste date pentru a furniza serviciile solicitate si a procesa cererile dumneavoastra; pentru a cauta cel mai potrivit serviciu sau produs pentru dumneavoastra, pentru a preveni frauda sau alte incidente de plata.

De asemenea, vom colecta si folosi date nepersonalizate in scopul realizarii de statistici si pentru a ne ajuta in imbunatatirea calitatii serviciilor oferite catre dumneavoastra, pentru a intelege mai bine profilul clientilor noștri.

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. se angajeaza sa utilizeze datele dumneavoastra personale in conformitate cu obiectivele prevazute și se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor personale colectate, in conditiile prevazute in legislatia aplicabila. Aceasta declaratie de confidentialitate nu se extinde asupra paginilor de web ale tertilor cu link-uri catre site-ul OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A.

Incepand cu 25 Mai 2018 este in vigoare Regulamentul General privind Protectia Datelor [GDPR], acronimul de la EU General Data Protection Regulation, și se refera la Regulamentul nr. 679/2016 al UE privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

In conformitate cu acest regulament

Datele cu caracter personal ale investitorilor vor fi prelucrate de catre OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. in urmatoarele scopuri:

– prestare de servicii in conformitate cu prevederile OUG 32/2012, in baza autorizatiei eliberate de catre ASF

– conformitatea cu oricare reguli, legi și reglementari, coduri sau practici ori directive aplicabile sau asistarea in aplicarea legii sau in anchetele desfasurate de autoritatile relevante (organismele de reglementare, autoritatile fiscale si financiare, desfașurarea de controale de audit, de supraveghere si de investigatie)

Datele cu caracter personal vor fi:

– procesate in mod legal, corect și intr-o maniera transparenta fata de dumneavoastra, persoana vizata (‘principiul legalitatii, corectitudinii și transparentei’);

– colectate in scopuri specifice, explicite și legitime și fara a fi prelucrate ulterior intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare științifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile inițiale, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (’limitari legate de scop’);

– adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate (‘reducerea la minimum a datelor’);

– exacte și, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere (‘exactitate’);

– pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depașește perioada necesara indeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, în scopuri de cercetare stiințifica sau istorica ori in scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a masurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevazute în prezentul regulament în vederea garantarii drepturilor si libertaților persoanei vizate (‘limitari legate de stocare’);

– prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare (‘integritate și confidentialitate’).

Persoana vizata are, de asemenea, drepturi în temeiul GDPR. Acestea constau din:

– Dreptul de a fi informat

– Dreptul de acces

– Dreptul la rectificare

– Dreptul de stergere

– Dreptul de a restricționa procesarea

– Dreptul la portabilitatea datelor

– Dreptul de a obiecta

– Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Pentru a vă informa asupra drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vizitați site-ul Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate de catre OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale aplicabile in domeniul dreptului muncii, al legislatiei fiscale/financiare, precum si al altor legi, reglementari si/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile in sectorul de activitate al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. in plus, OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. este indreptatit sa prelucreze Datele cu Caracter Personal ale Angajatului prin respectarea termenelor de prescriptie conform normelor procedurale impuse de legislatia romaneasca civila si/sau penala.

Confidentialitate. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. va asigura caracterul confidential al Datelor cu Caracter Personal ale prin stabilirea unor proceduri interne in acest sens. in plus, OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. se va asigura ca personalul, Afiliatii imputernicitii si Subimputernicitii implicati in prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopurile enumerate sunt informati despre caracterul confidential al Datelor cu Caracter Personal, ca au fost formati corespunzator in ce priveste sarcinile lor si ca au semnat acorduri scrise de confidentialitate privind utilizarea Datelor cu Caracter Personal.

Limitarea accesului. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. se va asigura ca accesul la Datele cu Caracter Personal se limiteaza la angajatii, afiliatii, imputernicitii si Subimputernicitii care presteaza servicii in conformitate cu Contractul.

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. a desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor, iar persoana desemnata poate fi contactata la dpo@otpfonduri.ro.

 

Politica de utilizare a cookie-urilor

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. foloseste cookieuri pe Site-ul www.otpfonduri.ro pentru a utiliza “Serviciul” de consultare al site-ului www.otpfonduri.ro.

Politica noastră de utilizare a cookie-urilor explica ce sunt acestea, cum sunt utilizate cookie-urile de catre compania noastra și de terte parti asociate, optiunile dvs. cu privire la cookie-uri și informații suplimentare despre cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile ?

Cookie-urile sunt mici fragmente de text trimise și stocate in browser-ul dvs. web de catre site-urile pe care le vizitati. Fișierele cookie permit Serviciului sau unei terte parti sa va recunoasca si sa va faca mai usoara urmatoarea vizita sau utilizare.

Cookie-urile pot fi “persistente” sau “de sesiune”.

Cum utilizeaza cookie-urile OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A.?

Cand utilizati si accesati Serviciul, vom plasa un anumit numar de fisiere cookie în browser-ul dvs web.

Folosim cookie-uri in urmatoarele scopuri:

  • pentru ca Serviciul sa functioneze corespunzator cerintelor utilizatorilor
  • pentru furnizarea statisticilor necesare.

Cookie-urile sunt stocate de catre server-ul nostru, care masoara eficiența site-ului.

Activarea acestor fisiere cookie nu este strict necesara pentru funcționarea site-ului dar, va va oferi o experiență de navigare mai buna. Puteti sterge sau bloca cookie-urile dar, acest lucru ar împiedica buna functionare a site-ului.

Informatiile furnizate de cookie-uri nu sunt folosite pentru a va identifica personal. Aceste cookie-uri nu sunt folosite in alte scopuri decat cele descrise aici.

Altfel, nici un cookie extern nu va fi utilizat pentru a va identifica personal.

Aici disponibilă Politica de utilizare a cookie-urilor pe site-ul www.otpfonduri.ro

Cum sa controlezi cookie-urile ?

Puteți sa controlați și/sau sa ștergeți cookie-uri, dupa cum doriți – pentru detalii, consultați aboutcookies.org sau http://www.allaboutcookies.org/. Puteți sterge toate fisierele cookie care sunt deja pe computerul dvs. și puteți seta browser-ul pentru a impiedica stocarea acestora. Totuși, daca faceti acest lucru, va trebui sa ajustati manual anumite preferinte de fiecare data cand vizitati un site, iar unele funcționalitati si servicii s-ar putea sa nu funcționeze corespunzator!

Send this to a friend