OTP Euro Premium Return

Informații generale

Descriere

OTP Euro Premium Retun reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice, precum depozitele bancare. Politica de investiții a fondului este flexibilă. Fondul poate investi în toate categoriile de active disponibile pe piețele financiare și de capital, cu respectarea legislației în vigoare, urmărind să obțină performanțe pozitive indiferent de evoluțiile piețelor. De asemenea, fondul va menține un grad optim de lichiditate în vederea asigurării disponibilului pentru răscumpărări. Strategia de investiții constă în realizarea cu precădere de plasamente în instrumente financiare tranzacționate pe piețele monetare și/sau piețe financiare din România și/sau internaționale.

Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute Return multi strategy (ARIS).

Prin alocare strategică se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

Fondul de investiții își propune să genereze pe termen lung randamente superioare bechmarkului sau, indiferent de mișcările piețelor și este posibil să utilizeze instrumente financiare derivate în vederea obținerii acestui obiectiv. Benchmark-ul fondului este EURIBOR12M + 1%.

EURIBOR12M = “European Interbank Offered Rate” și este indicele de referință independent recunoscut internațional ce reprezintă ratele de dobânzi pentru împrumuturi în EURO la care băncile participante în zona monetară UE își acordă împrumuturi cu termen de 1 an.

OTP Euro Premium Return reprezintă o alternativă eficientă la depozitele bancare. Fondul  este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scazut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune si un randament potential scazut, pe cand un risc ridicat, presupune un randament potential mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Având în vedere că fondul poate investi în toate categoriile de active disponibile pe piețele finaciare și de capital, urmărind să obțină performanțe pozitive indiferent de evoluțiile piețelor, perioada minimă de investiție recomandată este de minim 1 an, optim 3-5 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 19.11.2015
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 EUR
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat în EUR
OTP Euro Premium Return –Autorizație ASF 231/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400097
Cod ISIN: ROFDIN000283

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.4221 RON 2.88%
OTP Obligațiuni R 15.8047 RON 2.31%
OTP Euro Bond 12.5951 EUR -1.67%
OTP Dollar Bond 11.2629 USD 0.60%
OTP Premium Return 12.0198 RON 4.41%
OTP Euro Premium Return 8.5453 EUR 1.69%
OTP Global Mix 10.9547 RON -1.42%
OTP Real Estate & Construction 462.3945 RON -9.5%
OTP AvantisRO 10.5469 RON -3.46%
Valori valabile pentru: 01-04-2020

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Acccesibilitate:

Suma minimă pe care trebuie să o subscrii pentru a deveni investitor este de numai 50 EURO

Dinamic:

Fondul poate să efectueze o realocare rapidă a activelor în funcție de oportunitățile pieței pentru a obține cel mai eficient raport dintre randament potențial și risc asumat

Maximizare:

Beneficiezi de un portofoliu diversificat de instrumente financiare, la care altfel nu ai avea acces cu o investiție minimă

Fondul în cifre și performanța

Data

2020-04-01

Activ net

1,236,763.57

VUAN

8.5453

Unități de fond

144,730.5978

6 luni

-1.85 %

În 2020

-3.18 %

1 an

1.69 %

3 ani

-13.88 %

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.