OTP Global Mix – Investiții diversificate

Informații generale

Descriere

OTP Global Mix poate aduce caștiguri mai mari decât produsele de economisire clasice. Politica de investiții a fondului este una flexibilă și va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului, activele fondului fiind investite atât în acțiuni românești sau străine, precum și în obligațiuni suverane, corporative sau municipale, fonduri de investiții sau alte instrumente financiare având activ suport indici bursieri, precum și în instrumente ale pieței monetare sau depozite bancare. Activele în care fondul investește pot fi denominate atât în lei cât și în alte valute.

OTP Global Mix este un fond multi-asset (fond diversificat, flexibil) după standardul EFAMA (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification), ținând seama de politica de investiții prezentată în prospectul de emisiune al Fondului.

Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de pâna la 50% titluri de capital (acțiuni) și fonduri de investiții locale și internaționale și de până la 50% în instrumente cu venit fix și/sau instrumente ale pieței monetare. OTP Global Mix reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice.

Fondul își propune creșterea capitalului, pentru a obține rentabilități superioare în condiții de volatilitate relativ redusă.

OTP Global Mix este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc  obținerea unui câstig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Datorită strategiilor de tip multi-asset, perioada de investiţie recomandată este de 3-5 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 19.11.2015
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Global Mix –Autorizatie ASF 230/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400098
Cod ISIN: ROFDIN000275

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.4227 RON 2.87%
OTP Obligațiuni R 15.7962 RON 2.24%
OTP Euro Bond 12.5741 EUR -1.85%
OTP Dollar Bond 11.2577 USD 0.54%
OTP Premium Return 12.0780 RON 4.80%
OTP Euro Premium Return 8.5521 EUR 1.63%
OTP Global Mix 11.0025 RON -1.17%
OTP Real Estate & Construction 463.8178 RON -9.52%
OTP AvantisRO 10.6570 RON -2.37%
Valori valabile pentru: 02-04-2020

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Digital: Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Acccesibilitate:

Suma minimă pe care trebuie să o subscrii pentru a deveni investitor este de numai 50 LEI

Performanță:

Fondul îşi propune să obţină creşterea randamentului pe termen mediu și lung, în condiții de risc moderat, rezultând astfel un raport cât mai eficient între randamentele potenţiale şi riscul asumat

Diversificare:

Beneficiezi de expunere pe piețele locale și internaționale prin acțiuni, obligațiuni și alte instrumente finanaciare cu activ suport indici bursieri

Dinamic:

Fondul poate să efectueze o realocare rapidă a activelor în funcţie de oportunităţile pieţei pentru a obține cel mai eficient raport dintre randament potential şi risc asumat

Fondul în cifre și performanța

Data

2020-04-02

Activ net

13,163,765.13

VUAN

11.0025

Unități de fond

1,196,434.7400

6 luni

-3.18 %

În 2020

-6.77 %

1 an

-1.17 %

3 ani

-1.11 %

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Portofoliul fondului este administrat activ, astfel încât expunerile pe anumite instrumente financiare se pot modifica de-a lungul timpului, în functie de oportunitățile de piață.