OTP Global Mix – Investiții diversificate

Informații generale

Descriere

OTP Global Mix este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc  obținerea unui câstig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Politica de investiții a fondului este una flexibilă și va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului, activele fondului fiind investite atât în acțiuni românești sau străine, precum și în obligațiuni suverane, corporative sau municipale, fonduri de investiții sau alte instrumente financiare având activ suport indici bursieri, precum și în instrumente ale pieței monetare sau depozite bancare. Activele în care fondul investește pot fi denominate atât în lei cât și în alte valute.

OTP Global Mix este un fond multi-asset (fond diversificat, flexibil) după standardul EFAMA (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification), ținând seama de politica de investiții prezentată în prospectul de emisiune al Fondului.

Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de pâna la 50% titluri de capital (acțiuni) și fonduri de investiții locale și internaționale și de până la 50% în instrumente cu venit fix și/sau instrumente ale pieței monetare.

Fondul își propune creșterea capitalului, pentru a obține rentabilități superioare în condiții de volatilitate relativ redusă.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Datorită strategiilor de tip multi-asset, perioada de investiţie recomandată este de 3-5 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 19.11.2015
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Global Mix –Autorizatie ASF 230/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400098
Cod ISIN: ROFDIN000275

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 17.7035 RON 2.43%
OTP Obligațiuni R 15.2103 RON 2.07%
OTP Euro Bond 12.7465 EUR -0.55%
OTP Dollar Bond 11.0872 USD 0.65%
OTP Premium Return 11.5233 RON -1.89%
OTP Euro Premium Return 8.9742 EUR -9.92%
OTP Global Mix 11.1435 RON -4.01%
OTP Real Estate & Construction 498.6274 RON n/a
OTP AvantisRO 11.2126 RON 2.16%
Valori valabile pentru: 09-11-2018

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Digital: Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Accesibilitate:

Suma minimă pe care trebuie să o subscrii pentru a deveni investitor este de numai 50 LEI

Performanță:

Fondul îşi propune să obţină creşterea randamentului pe termen mediu și lung, în condiții de risc moderat, rezultând astfel un raport cât mai eficient între randamentele potenţiale şi riscul asumat

Diversificare:

Beneficiezi de expunere pe piețele locale și internaționale prin acțiuni, obligațiuni și alte instrumente finanaciare cu activ suport indici bursieri

Dinamic:

Fondul poate să efectueze o realocare rapidă a activelor în funcţie de oportunităţile pieţei pentru a obține cel mai eficient raport dintre randament potential şi risc asumat

Fondul în cifre și performanța

Data

2018-11-09

Activ net

29,924,316.86

VUAN

11.1435

Unități de fond

2,685,359.0062

6 luni

-5.3 %

În 2018

-4.53 %

1 an

-4.01 %

3 ani

n/a

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Portofoliul fondului este administrat activ, astfel încât expunerile pe anumite instrumente financiare se pot modifica de-a lungul timpului, în functie de oportunitățile de piață.