OTP Real Estate & Construction Clasa E

OTP Real Estate & Construction Clasa E

Descriere

OTP Real Estate & Construction Clasa E reprezintă o alternativă viabilă de economisire, în special dacă aveți disponibil în euro și vă doriți expunere indirectă în sectorul imobiliar, cu posibilitatea încasării de venituri trimestriale.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de o unitate de fond, iar ulterior poți subscrie începând cu 50 euro.

Strategia fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor diversificate, flexibile (Multi-asset) Astfel, OTP Real Estate & Construction urmărește să aibă o alocare strategică astfel încât cel puțin 75% din active investite în valori mobiliare emise de companii care activează în domeniul real estate și al construcțiilor (inclusiv companii de tipul REITs – Real Estate Investment Trust și REOC – Real Estate Operating Company înregistrate ca și companii).

OTP Real Estate & Construction Clasa L este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obţinerea unui câştig de capital într-o manieră echilibrată din investiții în sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare. Fondul reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice dacă sumele de care dispui sunt în lei/euro.

Trimestru II 2020 – Valoare dividend 1,78754587 euro

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare. Fondul OTP Real Estate & Construction își propune să atingă un raport optim de rentabilitate și risc prin administrarea activă a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirectă pe sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare la nivel local și internațional.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare. Fondul OTP Real Estate & Construction își propune să atingă un raport optim de rentabilitate și risc prin administrarea activă a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirectă pe sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare la nivel local și internațional.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare

Fondul OTP Real Estate & Construction va distribui trimestrial deținătorilor de unități de fond, înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond la data de înregistrare, veniturile din dividende și cupoane încasate de fond pe parcursul unui trimestru.
Data de înregistrare pentru identificarea deținătorilor de unități de fond înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond care sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil este prima zi lucrătoare după data calculului, respectiv prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.

Către cine se distribuie:

Doar investitorii fondului care dețin unități de fond în prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil trimestrial.

Când se calculează:

Data aferentă calculului venitului distribuibil este ultima zi calendaristică din fiecare trimestru, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie.

Când se încasează:

Plata venitului distribuibil se va face în termen de maxim 10 de zile de la data de înregistrare și va fi transferată în contul curent al investitorului menționat în relația cu OTP Asset Management România SAI SA.

Cum se impozitează:

Pentru veniturile încasate trimestrial de către investitori, societatea de administrare reține 5% impozit, conform legislației în vigoare. Pentru câștigul de capital provenit din răscumpărarea unităților de fond, compania nu reține sau declară impozitul datorat, acest lucru rămânând, ca și până acum, în sarcina investitorilor.

Distribuția veniturilor fondului nu este garantată. Distribuția este dependentă de veniturile încasate de fond, acestea fiind influențate de riscurile specifice investițiilor în piața de capital.

În cazul în care valoarea venitului este de sub 1 RON pe unitatea de fond, acesta nu se va distribui, urmând să se cumuleze cu veniturile din trimestrul/trimestrele următoare și să fie distribuite când depășesc valoarea de 1 RON pe unitatea de fond.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare. Fondul OTP Real Estate & Construction își propune să atingă un raport optim de rentabilitate și risc prin administrarea activă a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirectă pe sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare la nivel local și internațional.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Se recomandă ca durata investiției sa fie de cel puțin 1 an, recomandat 3 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 18.05.2020
Valoarea iniţială a unităţii de fond:100 Eur
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat în RON
OTP Real Estate & Construction –Autorizație ASF206/13.07.2018
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC 06FDIR/400109
Clasa E Cod ISIN: ROVP3REGBOA5
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.6545 LEI2.72%
OTP Obligațiuni R 16.5655 LEI 2.60%
OTP Euro Bond 13.0587 EUR -1.88%
OTP Dollar Bond 11.7238 USD 1.02%
OTP Premium Return L 12.8614 LEI 5.54%
OTP Premium Return E 10.2760 EUR n/a
OTP Dinamic L 51.8780 LEI n/a
OTP Dinamic E 8.8739 EUR 1.80%
OTP Global Mix L 12.5851 LEI 9.47%
OTP Global Mix E 10.6981 EUR n/a
OTP Real Estate & Construction L 499.6272 LEI -6.26%
OTP Real Estate & Construction E 102.8342 EUR n/a
OTP AvantisRO L 12.1931 LEI -3.93%
OTP AvantisRO E 10.4913 EUR n/a
Valori valabile pentru: 28-09-2020

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului.

Zero:

Fondul percepe zero comisioane de subscriere și răscumpărare

Diversificare:

Acces la performanțele potențiale ale piețelor imobiliare (clădiri de birouri, spații comerciale de tip mall, spitale private, clădiri rezidențiale, etc.) din SUA, Europa și România prin investiții în REITs și REOCs

Lichiditate:

Deși este o investiție indirectă în sectorul imobiliar, poți subscrie și răscumpăra când dorești din acest fond, perioada minimă recomandată pentru deținerea unităților de fond este de minim 1 – 3 ani

Venituri:

Fondul poate distribui trimestrial venituri din dividendele și cupoanele încasate.

Expertiza:

Fondul beneficiază de expertiza REITs și REOCs, acestea fiind companii specilizate de real estate cu îndelungată experiență în domeniu, la nivel global.

Fondul în cifre și performanța - Clasa E

Data

2020-09-28

Activ net

174,104.45

VUAN

102.8342

Unități de fond

1,693.0596

6 luni

n/a

În 2020

2.83 %

1 an

n/a

3 ani

n/a

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV