Fondul de investiții OTP Real Estate & Construction Clasa L

Fondul de investiții OTP Real Estate & Construction Clasa L

Descriere

Fondul de investiții OTP Real Estate & Construction Clasa L reprezintă o alternativă viabilă de economisire, în special dacă aveți disponibil în lei și vă doriți expunere indirectă în sectorul imobiliar, cu posibilitatea încasării de venituri trimestriale.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de o unitate de fond, iar ulterior poți subscrie începând cu 50 lei.

Strategia fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor diversificate, flexibile (Multi-asset) Astfel, OTP Real Estate & Construction urmărește să aibă o alocare strategică astfel încât cel puțin 75% din active investite în valori mobiliare emise de companii care activează în domeniul real estate și al construcțiilor (inclusiv companii de tipul REITs – Real Estate Investment Trust și REOC – Real Estate Operating Company înregistrate ca și companii).

Fondul de investiții OTP Real Estate & Construction Clasa L este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obţinerea unui câştig de capital într-o manieră echilibrată din investiții în sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare. Fondul reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice dacă sumele de care dispui sunt în lei.

Trimestrul I 2019 – Valoare dividend 3,55492759 lei

Trimestrul II 2019 – Valoare dividend 7,48523921 lei 

Trimestrul III 2019 – Valoare dividend 7,85631221 lei

Trimestrul IV 2019 – Valoare dividend 7,13659037 lei

Trimestrul I 2020    – Valoare dividend 9,08157277 lei 

Trimestrul II 2020 –   Valoare dividend 8,62546520 lei

Trimestrul III 2020 –   Valoare dividend 8,85405187 lei

Trimestrul IV 2020 –   Valoare dividend 7,16536630 lei

Trimestrul I 2021     – Valoare dividend 6,00506410 lei

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare. Fondul OTP Real Estate & Construction își propune să atingă un raport optim de rentabilitate și risc prin administrarea activă a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirectă pe sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare la nivel local și internațional.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare. Fondul OTP Real Estate & Construction își propune să atingă un raport optim de rentabilitate și risc prin administrarea activă a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirectă pe sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare la nivel local și internațional.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare

Fondul OTP Real Estate & Construction va distribui trimestrial deținătorilor de unități de fond, înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond la data de înregistrare, veniturile din dividende și cupoane încasate de fond pe parcursul unui trimestru.
Data de înregistrare pentru identificarea deținătorilor de unități de fond înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond care sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil este prima zi lucrătoare după data calculului, respectiv prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.

Către cine se distribuie:

Doar investitorii fondului care dețin unități de fond în prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil trimestrial.

Când se calculează:

Data aferentă calculului venitului distribuibil este ultima zi calendaristică din fiecare trimestru, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie.

Când se încasează:

Plata venitului distribuibil se va face în termen de maxim 10 de zile de la data de înregistrare și va fi transferată în contul curent al investitorului menționat în relația cu OTP Asset Management România SAI SA.

Cum se impozitează:

Pentru veniturile încasate trimestrial de către investitori, societatea de administrare reține 5% impozit, conform legislației în vigoare. Pentru câștigul de capital provenit din răscumpărarea unităților de fond, compania nu reține sau declară impozitul datorat, acest lucru rămânând, ca și până acum, în sarcina investitorilor.

Distribuția veniturilor fondului nu este garantată. Distribuția este dependentă de veniturile încasate de fond, acestea fiind influențate de riscurile specifice investițiilor în piața de capital.

În cazul în care valoarea venitului este de sub 1 RON pe unitatea de fond, acesta nu se va distribui, urmând să se cumuleze cu veniturile din trimestrul/trimestrele următoare și să fie distribuite când depășesc valoarea de 1 RON pe unitatea de fond.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare. Fondul OTP Real Estate & Construction își propune să atingă un raport optim de rentabilitate și risc prin administrarea activă a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirectă pe sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare la nivel local și internațional.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Se recomandă ca durata investiției sa fie de cel puțin 1 an, recomandat 3 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 30.08.2018
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 500 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat în RON
OTP Real Estate & Construction –Autorizație ASF206/13.07.2018
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC 06FDIR/400109
Clasa L Cod ISIN: ROTOW22GGA16

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.8736 LEI2.18%
OTP Obligațiuni R 17.0459 LEI 7.76%
OTP Euro Bond 13.3205 EUR 7.76%
OTP Dollar Bond 11.9573 USD 6.55%
OTP Premium Return L 14.2444 LEI 16.26%
OTP Premium Return E 11.2502 EUR n/a
OTP Dinamic L 57.3598 LEI n/a
OTP Dinamic E 9.7094 EUR 12.57%
OTP Global Mix L 13.9871 LEI 21.38%
OTP Global Mix E 11.7569 EUR n/a
OTP Real Estate & Construction L 541.0554 LEI 13.97%
OTP Real Estate & Construction E 110.1842 EUR n/a
OTP AvantisRO L 15.2993 LEI 34.08%
OTP AvantisRO E 13.0171 EUR n/a
Valori valabile pentru: 14-05-2021

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului.

Zero:

Fondul percepe zero comisioane de subscriere și răscumpărare

Diversificare:

Acces la performanțele potențiale ale piețelor imobiliare (clădiri de birouri, spații comerciale de tip mall, spitale private, clădiri rezidențiale, etc.) din SUA, Europa și România prin investiții în REITs și REOCs

Lichiditate:

Deși este o investiție indirectă în sectorul imobiliar, poți subscrie și răscumpăra când dorești din acest fond, perioada minimă recomandată pentru deținerea unităților de fond este de minim 1 – 3 ani

Venituri:

Fondul poate distribui trimestrial venituri din dividendele și cupoanele încasate.

Expertiza:

Fondul beneficiază de expertiza REITs și REOCs, acestea fiind companii specilizate de real estate cu îndelungată experiență în domeniu, la nivel global.

Fondul în cifre și performanța - Clasa L

Data

2021-05-14

Activ net

18,499,747.27

VUAN

541.0554

Unități de fond

34,191.9643

În 2021

3.99 %

1 an

13.97 %

3 ani

n/a

Randamente adjustate cu distribuția de venit

În 2021

6.62%

1 an

20.89%

3 ani

N/A

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

VUAN

VUAN ajustat cu distribuția de venit

Evoluția prezentată în grafic a VUAN-ului ajustat cu distribuția de venit reprezintă performanța fondului luând în calcul reinvestirea veniturilor distribuite plătite de către fond, în prima zi lucrătoare a fiecărui nou trimestru, în noi unități de fond. Valoarea venitului distribuit luat în calcul este valoarea brută a acestuia înainte de impozit și alte taxe. Acest scenariu este unul ipotetic și are ca scop prezentarea randamentului total. Investiția în VUAN-ul ajustat cu distribuția de venit nu este posibilă în mod direct. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare.