OTP Real Estate & Construction

Informații generale

Descriere

OTP Real Estate & Construction reprezintă o alternativă viabilă de economisire, în special pentru cei care își doresc să aibă expunere în sectorul imobilar și să își crească capitalul în același timp.

Alocarea strategică a fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor diversificate, felxibile (Multi-asset) Astfel, OTP Real Estate & Construction urmărește să aibă o alocare strategică astfel încât cel puțin 75% din active investite în valori mobiliare emise de companii care activează în domeniul real estate și al construcțiilor (inclusiv companii de tipul REITs – Real Estate Investment Trust și REOC – Real Estate Operating Company înregistrate ca și companii).

Suma minimă inițială de investit este de o unitate de fond (valoarea nominală este de 500 lei), iar subscrierile ulterioare pot fi de minim 50 lei.

Fondul OTP Real Estate & Construction este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obţinerea unui câştig de capital într-o manieră echilibrată din investiții în sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare. Fondul reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice.

 

Trimestrul I 2019 – Valoare dividend 3,55492759 lei

Trimestrul II 2019 – Valoare dividend 7,48523921 lei

 Trimestrul III 2019 – Valoare dividend 7,85631221 lei

                                                                                           Trimestrul IV 2019 – Valoare dividend 7,13659037 lei

Fondul OTP Real Estate & Construction va distribui trimestrial deținătorilor de unități de fond, înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond la data de înregistrare, veniturile din dividende și cupoane încasate de fond pe parcursul unui trimestru.
Data de înregistrare pentru identificarea deținătorilor de unități de fond înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond care sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil este prima zi lucrătoare după data calculului, respectiv prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.

Către cine se distribuie:

Doar investitorii fondului care dețin unități de fond în prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil trimestrial.

Când se calculează:

Data aferentă calculului venitului distribuibil este ultima zi calendaristică din fiecare trimestru, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie.

Când se încasează:

Plata venitului distribuibil se va face în termen de maxim 10 de zile de la data de înregistrare și va fi transferată în contul curent al investitorului menționat în relația cu OTP Asset Management România SAI SA.

Cum se impozitează:

Pentru veniturile încasate trimestrial de către investitori, societatea de administrare reține 5% impozit, conform legislației în vigoare. Pentru câștigul de capital provenit din răscumpărarea unităților de fond, compania nu reține sau declară impozitul datorat, acest lucru rămânând, ca și până acum, în sarcina investitorilor.

Distribuția veniturilor fondului nu este garantată. Distribuția este dependentă de veniturile încasate de fond, acestea fiind influențate de riscurile specifice investițiilor în piața de capital.

În cazul în care valoarea venitului este de sub 1 RON pe unitatea de fond, acesta nu se va distribui, urmând să se cumuleze cu veniturile din trimestrul/trimestrele următoare și să fie distribuite când depășesc valoarea de 1 RON pe unitatea de fond.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare. Fondul OTP Real Estate & Construction își propune să atingă un raport optim de rentabilitate și risc prin administrarea activă a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirectă pe sectorul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare la nivel local și internațional.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Se recomandă ca durata investiției sa fie de cel puțin 1 an, recomandat 3 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 30.08.2018
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 500 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat în RON
OTP OTP Real Estate & Construction –Autorizație ASF206/13.07.2018
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC 06FDIR/400109
Cod ISIN:ROTOW22GGA16
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.4221 RON 2.88%
OTP Obligațiuni R 15.8047 RON 2.31%
OTP Euro Bond 12.5951 EUR -1.67%
OTP Dollar Bond 11.2629 USD 0.60%
OTP Premium Return 12.0198 RON 4.41%
OTP Euro Premium Return 8.5453 EUR 1.69%
OTP Global Mix 10.9547 RON -1.42%
OTP Real Estate & Construction 462.3945 RON -9.5%
OTP AvantisRO 10.5469 RON -3.46%
Valori valabile pentru: 01-04-2020

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului.

Zero:

Fondul percepe zero comisioane de subscriere și răscumpărare

Diversificare:

Acces la performanțele potențiale ale piețelor imobiliare (clădiri de birouri, spații comerciale de tip mall, spitale private, clădiri rezidențiale, etc.) din SUA, Europa și România prin investiții în REITs și REOCs

Lichiditate:

Deși este o investiție indirectă în sectorul imobiliar, poți subscrie și răscumpăra când dorești din acest fond, perioada minimă recomandată pentru deținerea unităților de fond este de minim 1 – 3 ani

Venituri:

Fondul poate distribui trimestrial venituri din dividendele și cupoanele încasate.

Expertiza:

Fondul beneficiază de expertiza REITs și REOCs, acestea fiind companii specilizate de real estate cu îndelungată experiență în domeniu, la nivel global.

Fondul în cifre și performanța

Data

2020-04-01

Activ net

10,633,326.89

VUAN

462.3945

Unități de fond

22,996.2233

6 luni

-11.73 %

În 2020

-13.1 %

1 an

-9.5 %

3 ani

n/a

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV