Raport privind activitatea în anul 2010 al Fondului Deschis de Investiţii OTP AvantisRO. Descarcă aici
Situaţia Activelor şi Obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP AvantisRO. Descarcă aici