Raport privind activitatea în anul 2010 al Fondului Deschis de Investiţii OTP BalansisRO. Descarcă aici

Situaţia activelor şi obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP BalansisRO. Descarcă aici