Raport privind activitatea în anul 2011 al Fondului Deschis de Investiţii OTP AvantisRO. Descarcă aici

Situaţia Activelor şi Obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP AvantisRO. Descarcă aici