Raport privind activitatea în anul 2012 al Fondului Deschis de Investiţii OTP AvantisRO. Descarcă aici

Situaţia Activelor și Obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP AvantisRO. Descarcă aici

Situatia detaliată a Fondului Deschis de Investiţii OTP AvantisRO. Descarcă aici