Raport privind activitatea în anul 2012 al Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Bond. Descarcă aici

Situaţia Activelor şi Obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Bond. Descarcă aici

Situatia detaliata a Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Bond. Descarcă aici