Raport privind activitatea în anul 2012 al Fondului Deschis de Investiţii OTP Obligațiuni. Descarcă aici

Situaţia Activelor şi Obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP Obligațiuni. Descarcă aici

Situația detaliata a Fondului Deschis de Investiţii OTP Obligațiuni. Descarcă aici