Raport privind activitatea în anul 2014 al Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO. Descarcă aici

Situaţia Activelor şi Obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO. Descarcă aici