Raport privind activitatea în semestrul I 2018 al Fondului Deschis de Investiţii OTP Premium Return. Descarca aici

Situaţia activelor şi obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP Premium Return. Descarcă aici