Raport privind activitatea pentru anul 2017 al Fondului Deschis de Investiţii OTP Dollar Bond. Descarcă aici

Situaţia activelor şi obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP Dollar Bond. Descarcă aici

Situațiile financiare ale Fondului Deschis de Investiţii OTP Dollar Bond la 31.12.2017. Descarcă aici