Raport privind activitatea pentru anul 2018 al Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO. Descarca aici

Situaţia activelor şi obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO. Descarcă aici

Situațiile financiare ale Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO la 31.12.2018. Descarcă aici