Raport privind activitatea pentru anul 2018 al Fondului Deschis de Investiţii OTP Obligatiuni. Descarca aici

Situaţia activelor şi obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP Obligatiuni. Descarca aici

Situațiile financiare ale Fondului Deschis de Investiţii OTP Obligatiuni la 31.12.2018. Descarca aici