Raport privind activitatea pentru anul 2018 al Fondului Deschis de Investiţii OTP Premium Return. Descarca aici

Situaţia activelor şi obligaţiilor a Fondului Deschis de Investiţii OTP Premium Return. Descarca aici

Situațiile financiare ale Fondului Deschis de Investiţii OTP Premium Return la 31.12.2018. Descarca aici