Transparență

Cum îmi actualizez datele?

În conformitate cu legislația privind Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului aplicabilă Pieței de capital din România, entitățile reglementate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au obligația de a actualiza periodic datele despre clienții acestora și despre beneficiarul real. În consecință, dacă ești unul dintre clienții care a subscris direct prin canalul OTP Asset Management România, la sediul nostru, anual este necesar să îți actualizezi datele în relația cu noi.

Pentru acest lucru este necesar să completezi formularul care ți se aplică – Formular Persoane Fizice  /  Formular Persoane Juridice și să îl transmiți, în cel mai scurt timp, scanat împreună cu copia Cărții de Identitate în vigoare la adresa office@otpfonduri.ro.  De restul ne ocupăm noi. Te rugăm însă să ții cont de faptul că termenul limită pentru completarea formularului este 31.07.2023. În cazul în care datele nu vor fi actualizate, începând cu data de 01.08.2023 se va proceda la restricționarea accesului la operațiunile cu unitățile de fond emise de fondurile administrate de OTP ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

Cum mă informez?

Pentru că siguranța este unul dintre aspectele cele mai importante pentru noi atunci când ne administram banii, trebuie să știți că fondurile de investiții sunt strict reglementate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. În plus, legislația din România este aliniată standardelor europene în vigoare, noi directive europene intră în vigoare frecvent și ajută la protecția și siguranța investitorilor.

Societățile de administrare a investițiilor au obligația să întocmească rapoarte anuale și semestriale cu privire la activitatea fondurilor de investiții administrate, luând în calcul fiecare instrument financiar în parte.

Astfel, investitorii pot avea o imagine clară în privința investițiilor lor. Mai mult decât atât, majoritatea adminsitratorilor de fonduri publică informări lunare privind evoluția fondurilor, ceea ce înseamnă că aveți acces la informații cât mai actuale.

Este important să știți că investiția în Fonduri de investiții nu este  garantată. În plus, performanțele anterioare înregistrate de către fondurile de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Ca și investitor aveți la dispoziție mai multe tipuri de informații pe care le regăsiți atât pe site-ul administratorului de fond cât și în presa națională. Iată care sunt principalele surse de informare:

  • Zilnic, se publica obligatoriu Valoarea Unitara a Activului Net – VUAN pentru fondurile administrate, atat pe website-ul socitatii de administrare, cat si in cel putin o publicatie de tiraj national. In cazul fondurilor administrate de OTP Asset Management Romania, ziarul Bursa reprezinta canalul de comunicare cu investitorii.
  • Notele de informare a investitorilor sunt publicate pe website-ul socității de administrare, cât și în cotidianul național, acestea anunțând orice modificare a documentelor fondului de investiții. Ca investitor luați la cunoștință de modificările intervenite și puteți decide dacă rămâneți investitor sau nu.
  • Confirmarea de tranzacționare reprezintă un document transmis de către societatea de administrare a fondului respectiv, care certifică deținerea de către investitor a unui număr de unități de fond sau anularea acestora.
  • La solicitarea investitorului, societatea de administrare transmite acestuia un extras de cont care conține situația istorică a investițiilor, astfel, ca investitor puteți oricând afla cât ați subscris/răscumparat, care a fost VUAN-ul la care ați efectuat aceste operațiuni, in ce dată ați efectuat operațiunile, etc.
  • Prin Buletinele lunare investitorii sunt constant la curent cu dinamica pe care managerii de portofoliu o impun fondului și deciziile pe care aceștia le iau. Astfel, informații precum cele mai importante dețineri în fond, structura activelor, diversificarea geografică sau valutară, sunt doar câteva dintre informațiile accesibile și transparente pentru investitori, cu recurență lunară. Majoritatea administratorilor de fonduri publică aceste informații pe site-urile lor.
  • Rapoartele semestriale și anuale obligatorii sunt disponibile investitorilor pe site-ul administratorului de fond, până la finalul lunii aprilie pentru cele anuale și până la finalul lunii august pentru cele semestriale. Gradul de transparență al intrumentelor financiare din portofoliul fondurilor la data respectivă este total.
  • Investitorii sau cei interesați în a afla mai multe detalii despre piața locală a fondurilor de investiții au ca sursă oficială de informare site-ul Asociației Administratorilor de Fonduri, unde pot accesa, compara și analiza rezultatele mai multor fonduri de investiții vizate.

De asemenea, investitorii au la dispoziție și alte site-uri specializate pentru a se informa. Deoarece OTP Asset Management Romania investește și se implică continuu în proiecte prin care să crescă nivelul de educație financiară și de recunoaștere a nevoii de economisire/investiție în rândul populației, Fluent în Finanțe este unul dintre aceste proiecte. Acesta este cel mai recent proiect alături Bursa de Valori București și parteneri din piața de capital. Platforma educațională crează un spațiu unic, unde se află toate informațiile referitoare la investiții în piața de capital, facilitând accesul la fonduri deschise de investiții, case de brokeraj și fonduri de pensii din întreaga țară, toate cu un singur scop – pentru a face piața românească de capital mai accesibilă.

Descoperă mai multe

Send this to a friend