Impozitare

Care este regimul fiscal aplicabil veniturilor obţinute din deţinerea de unităţi de fond?

Persoane fizice

Cota de impozitare care se aplică câștigurilor din investiții începând cu 1 ianuarie 2023 este: 1% pentru dețineri mai mari de 365 de zile și de 3% pentru deținerile sub 365 de zile.

Câștigul se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, cuprinzând și costurile aferente răscumpărării, pe fiecare fond, indiferent de perioada de deținere.

OTP Asset Management România SAI SA va calcula și reține impozitul pe câștigul din investiții, la data stabilirii valorii de răscumpărat a unităților de fond. Ulterior, societatea de administrare va vira impozitul către bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost reținut și este considerat impozit final.

Fișa de portofoliu conține informații consolidate privind câștigul/pierderea pentru fiecare fond administrat OTP Asset Management România SAI SA pentru care au fost realizate răscumpărări de către investitor. Conform prevederilor legale în vigoare, OTP Asset Management România SAI SA are obligația să transmită către investitori Fișa de Portofoliu până pe data de 28 februarie a anului curent pentru anul anterior. Aceasta se va transmite la adresa  de corespondență sau o puteți obține gratuit în unitățile teritoriale OTP Bank România și la adresa office@otpfonduri.ro.

Conform Legii 227/2015, art. 170, investitorii persoane fizice care au obținut câștiguri din răscumpărarea unităților de fond, au obligația ca până la data de 25 mai 2024 să depună (pentru anul fiscal 2023) Declarația Unică 212, pentru declararea și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, CASS, DOAR dacă câștigurile obținute sunt: Peste nivelul a 6 salarii minime brute pe economie, în cuantum de 10% din 6 salarii minime brute pe economie; între 12 şi 24 de salarii minime brute pe economie, în cuantum de 10% din 12 salarii minime brute pe economie; peste nivelul a 24 salarii minime brute pe economie, in cuantum de 10% din 24 salarii minime brute pe economie.

Atenție: Conform Legii 227/2015, Declarația Unică este obligatorie DOAR în cazul în care câștigurile obținute depășesc nivelul a 6 salarii minime brute pe economie, începând cu declarația de depus în anul 2024.

Pentru anul fiscal 2022, investitorii au încă obligația să depună, până în 25 mai 2023, Declarația Unică (212) pentru impozitul pe venit, și, dacă este cazul, declarația și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, CASS pentru veniturile nete ce depășesc 12 salarii minime pe economie în cuantum de 10% din 12 salarii minime brute pe economie.

Declarația se depune prin Spațiul Privat Virtual, e-guvernare, la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire, până la data de 25 mai a anului următor obținerii de câștiguri.

Persoane juridice

Pentru investitorii persoane juridice se aplică prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea de administrare nu calculează impozitul datorat de această categorie de investitori.

Descoperă mai multe

Send this to a friend