OTP Obligațiuni

OTP Obligațiuni

Descriere

OTP Obligațiuni poate aduce câștiguri mai mari decât produsele de economisire clasice. Fondul va investi preponderent în instrumente cu venit fix, cum ar fi obligațiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, emise de emitenți din Europa Centrală și de Est, cât și în depozite bancare, etc. Așadar, fondul reprezintă o alternativă viabilă de economisire pe termen mediu.

Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de obligațiuni respectiv de cel putin 80% investiții în instrumente cu venit fix și maxim 20% în numerar și echivalent. Investițiile fondului în alte active nu vor depăși 10%. Fondul nu va investi în acțiuni. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit în obligațiuni convertibile. Aceeași limită se aplică și investițiilor în titluri de valoare garantate cu active/obligațiuni ipotecare.

Prin alocare strategică a fondului de investiții în obligațiuni se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

Fondul își propune creșterea capitalului pe termen mediu și lung.

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Fondul emite doua clase de unitati de fond și anume Clasa R, destinată investitorilor de retail și Clasa I, destinată investitorilor instituționali.

Investitor de retail sunt toți investitorii persoane fizice și juridice care nu se încadrează în categoria investitorilor institutionali.

Investitorii instituționali reprezintă clienții încadrați ca și contraparte eligibilă în conformitate cu prevederile art. 30 din Directiva UE nr. 65/2014: “firmele de investiții, instituțiile de credit, întreprinderile de asigurări, OPCVM(fonduri deschise de investitii) și societățile de administrare ale acestora, fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestora, alte instituții financiare autorizate și reglementate în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern al unui stat membru, guvernele naționale și serviciile lor, inclusiv organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice la nivel național, băncile centrale și organizațiile supranaționale

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 2 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 2 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 2 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Având în vedere că fondul are preponderent investiții în obligațiuni, perioada minimă de investiție recomandată este de 3-5 ani.
ZERO comisioane de subscriere, ZERO comisioane de răscumpărare
Clasa I este destinată investitorilor instituționali.

Data: 28.09.2020

Active net: 42,964,422.25

VUAN: 16.8374 LEI

Unități de fond: 2,551,722.7755

Data de început: 07.04.2008
Inserţia iniţială de capital: 9.180.000 RON
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP BalansisRO – Decizia ASF nr. 375/27.02.2008
Schimbare denumire – OTP Obligaţiuni – Decizia ASF nr. 501 din data de 26.05.2011
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400048
Cod ISIN clasa R: ROFDIN0001B3

Cod ISIN clasa I: ROPQXLXAH2D7

 

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.6545 LEI2.72%
OTP Obligațiuni R 16.5655 LEI 2.60%
OTP Euro Bond 13.0587 EUR -1.88%
OTP Dollar Bond 11.7238 USD 1.02%
OTP Premium Return L 12.8614 LEI 5.54%
OTP Premium Return E 10.2760 EUR n/a
OTP Dinamic L 51.8780 LEI n/a
OTP Dinamic E 8.8739 EUR 1.80%
OTP Global Mix L 12.5851 LEI 9.47%
OTP Global Mix E 10.6981 EUR n/a
OTP Real Estate & Construction L 499.6272 LEI -6.26%
OTP Real Estate & Construction E 102.8342 EUR n/a
OTP AvantisRO L 12.1931 LEI -3.93%
OTP AvantisRO E 10.4913 EUR n/a
Valori valabile pentru: 28-09-2020

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Zero:

Fondul percepe zero comisioane de subscriere și răscumpărare

Acccesibilitate:

Suma minimă pe care trebuie să o subscrii pentru a deveni investitor este de numai 50 LEI

Performanță:

Îți oferă potențiale randamente semnificativ mai mari decât cele oferite de produsele clasice de economisire, pe un orizont de timp mediu și lung

Diversificare:

Accesezi o paletă largă de obligațiuni tranzacționate pe multiple piețe europene cu o investiție minimă

Fondul în cifre și performanța - Clasa R

Data

2020-09-28

Activ net

117,856,413.29

VUAN

16.5655

Unități de fond

7,114,567.5483

6 luni

4.35 %

În 2020

2.19 %

1 an

2.6 %

3 ani

11.32 %

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

  • Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond
  • Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.